Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Procesos de Estabilización de Emprego Temporal Lei 20-21

E.g., 24/06/2024
E.g., 24/06/2024

PROCESO SELECTIVO 3 PRAZAS CONDUTORES LABORAIS FIXOS POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección TRES PRAZAS CONDUTOR/A laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO DUAS PRAZAS OPERARIOS LIMPEZA VIARIA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

 

Finalizado o prazo de alegacións do   proceso de selección DÚAS PRAZAS OPERARIOS DE LIMPEZA VIARIA  laboral fixo, Mediante Resolución da Alcaldía de data 20/06/2024, se aceptou a proposta de candidatos a contratar, os aspirantes dispoñen dun prazo de 10 días hábiles para presentar presentar no departamento de persoal a documentación orixinal tida en conta no proceso de selección,  prazo que remata o día (04/07/2024)

 

 

 

 

PROCESO SELECTIVO PRAZA OFICIAL MANTEMENTO SERVIZOS FONTANERÍA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Finalizado o prazo de alegacións do   proceso de selección OFICIAL MANTEMENTO SERVIZOS FONTANERÍA laboral fixo, Mediante Resolución da Alcaldía de data 20/06/2024, se aceptou a proposta de candidato a contratar, o aspirante dispón dun prazo de 10 días hábiles para presentar no departamento de persoal a documentación orixinal tida en conta no proceso de selección,  prazo que remata o día (04/07/2024)

 

PROCESO SELECTIVO DUAS PRAZAS OPERARIOS DE SERVIZOS DEPARTAMENTO CULTURA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Finalizado o prazo de alegacións do   proceso de selección DÚAS PRAZAS OPERARIOS DE SERVIZOS DEPARTAMENTO CULTURA  laboral fixo, Mediante Resolución da Alcaldía de data 20/06/2024, se aceptou a proposta de candidatos a contratar, os aspirantes dispoñen dun prazo de 10 días hábiles para presentar presentar no departamento de persoal a documentación orixinal tida en conta no proceso de selección,  prazo que remata o día (04/07/2024)

 

 

PROCESO SELECCTIVO PRAZA OPERARIO MANTEMENTO ELECTRICISTA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Finalizado a valoración de méritos do   proceso de selección dunha praza de  OPERARIO DE MANTEMENTO ELECTRICISTA laboral fixo o tribunal propuxo ao candidato a contratar, os aspirantes dispoñen dun prazo de 10 días hábiles para presentar alegacións prazo que remata o día (21/05/2024)

 

PROCESO SELECTIVO PRAZA PROFESOR PIANO-COMPOSICIÓN 30 HORAS SEMANA LABORAL FIXO POR CONCURSO-OPOSICIÓN

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección dunha praza PROFESOR PIANO-COMPOSICIÓN 30 HORAS A SEMANA  laboral fixo por CONCURSO OPOSICIÓN  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO PRAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO LABORAL FIXO POR CONCURSO-OPOSICIÓN

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección dunha praza AUXILIAR ADMINISTRATIVO  laboral fixo por CONCURSO OPOSICIÓN  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO PRAZA CONDUTOR OBRAS LABORAL FIXO POR CONCURSO-OPOSICIÓN

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección dunha praza CONDUTOR OBRAS  laboral fixo por CONCURSO OPOSICIÓN  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO DUAS PRAZS OPERARIO LIMPEZA VIARIA LABORAL FIXO POR CONCURSO-OPOSICIÓN

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección DUAS PRAZAS OPERARIOS LIMPEZA VIARIA  laboral fixo por CONCURSO OPOSICIÓN  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO PEÓN CEMITERIO LABORAL FIXO POR CONCURSO-OPOSICIÓN

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección dunha praza PEÓN CEMITERIO  laboral fixo por CONCURSO OPOSICIÓN  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO PRAZA PROFESOR TROMPETA 17 HORAS SEMANA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección UNHA PRAZA PROFESOR TROMPETA 17 HORAS/SEMANA laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO COORDINADOR CURSOS FORMACIÓN OCUPACIONAL LABORAL FIXO CONCURSO

19/09/2023

Finalizado a valoración de méritos do   proceso de selección dunha praza de COORDINADOR XERAL CURSOS FORMACIÓN OCUPACIONAL laboral fixo o tribunal propuxo ao candidato a contratar, as aspirantes dispoñen dun prazo de 10 días hábiles para presentar alegacións prazo que remata o día (20/06/2024)

 

 

Páxinas