Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Procesos de Estabilización de Emprego Temporal Lei 20-21

E.g., 27/02/2024
E.g., 27/02/2024

PROCESO SELECTIVO 3 PRAZAS CONDUTORES LABORAIS FIXOS POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección TRES PRAZAS CONDUTOR/A laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO DUAS PRAZAS OPERARIOS LIMPEZA VIARIA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Finalizado o prazo de presentación de instancias do  proceso de selección DUAS PRAZAS OPERARIOS DE LIMPEZA VIARIA  laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL; mediante Resolución da alcaldía de data 19/01/2024 se aprobou a lista provisional de admitidos e excluídos, se nomeou o tribunal e se concede prazo de alegacións e recusación dos membros do tribunal O prazo de alegacións é de 10días hábiles (do 31/01/2024 ata o 14/02/2024). 

PROCESO SELECTIVO PRAZA OFICIAL MANTEMENTO SERVIZOS FONTANERÍA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Finalizado o prazo de presentación de instancias do  proceso de selección praza OFICIAL MANTEMENTO SERVIZOS FONTANERÍA laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL; mediante Resolución da alcaldía de data 22/01/2024 se aprobou a lista provisional de admitidos e excluídos, se nomeou o tribunal e se concede prazo de alegacións e recusación dos membros do tribunal O prazo de alegacións é de 10días hábiles (do 01/02/2024 ata o 15/02/2024). 

PROCESO SELECTIVO DUAS PRAZAS OPERARIOS DE SERVIZOS DEPARTAMENTO CULTURA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Finalizado o prazo de presentación de instancias do  proceso de selección DÚAS PRAZAS OPERARIO DE SERVICIOS DEPARTAMENTO CULTURA  laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL; mediante Resolución da alcaldía de data 19/01/2024 se aprobou a lista provisional de admitidos e excluídos, se nomeou o tribunal e se concede prazo de alegacións e recusación dos membros do tribunal O prazo de alegacións é de 10 días hábiles (do 01/02/2024 ata o 15/02/2024). 

PROCESO SELECCTIVO PRAZA OPERARIO MANTEMENTO ELECTRICISTA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

 

Finalizado o prazo de presentación de instancias do  proceso de selección praza OPERARIO DE MANTEMENTO ELECTRICISTA  aboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL; mediante Resolución da alcaldía de data 24/01/2024 se aprobou a lista provisional de admitidos e excluídos, se nomeou o tribunal e se concede prazo de alegacións e recusación dos membros do tribunal O prazo de alegacións é de 10días hábiles (do 01/02/2024 ata o 27/02/2024). 

PROCESO SELECTIVO PRAZA PROFESOR PIANO-COMPOSICIÓN 30 HORAS SEMANA LABORAL FIXO POR CONCURSO-OPOSICIÓN

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección dunha praza PROFESOR PIANO-COMPOSICIÓN 30 HORAS A SEMANA  laboral fixo por CONCURSO OPOSICIÓN  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO PRAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO LABORAL FIXO POR CONCURSO-OPOSICIÓN

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección dunha praza AUXILIAR ADMINISTRATIVO  laboral fixo por CONCURSO OPOSICIÓN  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO PRAZA CONDUTOR OBRAS LABORAL FIXO POR CONCURSO-OPOSICIÓN

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección dunha praza CONDUTOR OBRAS  laboral fixo por CONCURSO OPOSICIÓN  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO DUAS PRAZS OPERARIO LIMPEZA VIARIA LABORAL FIXO POR CONCURSO-OPOSICIÓN

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección DUAS PRAZAS OPERARIOS LIMPEZA VIARIA  laboral fixo por CONCURSO OPOSICIÓN  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO PEÓN CEMITERIO LABORAL FIXO POR CONCURSO-OPOSICIÓN

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección dunha praza PEÓN CEMITERIO  laboral fixo por CONCURSO OPOSICIÓN  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO PRAZA PROFESOR TROMPETA 17 HORAS SEMANA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección UNHA PRAZA PROFESOR TROMPETA 17 HORAS/SEMANA laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO COORDINADOR CURSOS FORMACIÓN OCUPACIONAL LABORAL FIXO CONCURSO

19/09/2023

Finalizado o prazo de presentación de instancias do  proceso de selección praza COORDINADOR/A XERAL CURSOS FORMACION OCUPACIONAL aboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL; mediante Resolución da alcaldía de data 05/02/2024 se aprobou a lista provisional de admitidos e excluídos, se nomeou o tribunal e se concede prazo de alegacións e recusación dos membros do tribunal O prazo de alegacións é de 10días hábiles (do 01/02/2024 ata o 27/02/2024). 

Páxinas