Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Corporación Municipal

A corporación municipal de Tui está formada por 17 concelleiros. Tras as eleccións do 26 de maio de 2019 están representados seis partidos políticos. A sesión constitutiva da nova corporación celebrouse o sábado, 15 de xuño, de 2019. Enrique Cabaleiro González do PSdG-PSOE foi investido coma alcalde.

En cumprimento do disposto no artigo 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, os representantes locais formulan declaración sobre causas de posible incompatibilidade e actividades, así como a declaracións dos seus bens patrimoniais. Pode accederse ao extracto das declaracións, de conformidade co sinalado no acordo do Pleno da Corporación de 25.11.2021 no seguinte enlace: Portal de Transparencia – Rexistro de Intereses.

PSdGPartido dos Socialistas de Galicia PSdG - PSOE

 • Enrique Cabaleiro González
 • Yolanda Rodríguez Rodríguez
 • Rafael Estévez Martínez
 • José Ramón Magán Rivera
 • Sonsoles Vicente Solla
 • Ana María Núñez Álvarez
 • Ismael Diz Garrido
 • Javier Rodríguez Gomez

PPPartido Popular - PP

 • José Ángel Fernández Rodríguez
 • Jorge Lima Durán
 • José Ángel Villaverde Rocha

CiudadanosCiudadanos - C's

 • Manuel González Vázquez
 • ---------

BNGBloque Nacionalista Galego - BNG

 • Mª del Carmen Núñez Méndez
 • José Martínez Tato

C21Converxencia 21 - C21

 • José Manuel Palacín Rodríguez

En Marea

En Marea

 • Laureano Alonso Álvarez