Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Corporación Municipal

A corporación municipal de Tui está formada por 17 concelleiros e concelleiras. Tras as eleccións do 28 de maio de 2023 están representados catro partidos políticos: PSdG-PSOE, PP, BNG e C21. A sesión constitutiva da nova corporación celebrouse o sábado, 17 de xuño, de 2023. Enrique Cabaleiro González do PSdG-PSOE foi investido coma alcalde.

En cumprimento do disposto no artigo 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, os representantes locais formulan declaración sobre causas de posible incompatibilidade e actividades, así como a declaracións dos seus bens patrimoniais. Pode accederse ao extracto das declaracións, de conformidade co sinalado no acordo do Pleno da Corporación de 25.11.2021 no seguinte enlace: Portal de Transparencia – Rexistro de Intereses.

Partido Socialista

1. Enrique Cabaleiro González

2. Rafael Estévez Martínez

3. Mª Sonsoles Vicente Solla

4. Ana María Nuñez Alvárez

5. Miguel Mendez Moreira

6. Ismael Diz Garrido

Partido Popular

1. Nicolás Lorenzo Montes

2. María Dolores Soto Vilasuso

3. Dolores Múñiz Sanín

4. Anabel Solla Mas

5. Marcelino Enrique Cendón Vázquez

6. Pilar Gregores Álvarez

Bloque Nacionalista Galego

1. María Del Carmen Núñez Méndez

2. Ángela María Estévez González

3. Xosué Campos Lages

4. Xosé Martínez Tato

Converxencia 21

1. José Manuel Palacín Rodríguez