Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

Bolsas de traballo e Listaxes de reserva

E.g., 11/06/2021
E.g., 11/06/2021

Proceso selectivo formación lista de reserva para contratacións temporais prazas de peón de cemiterio

11/03/2021

Finalizada a realización da segunda proba e dado que todos os aspirantes dispuñan do celga 1  e unha vez realizada a valoración de méritos da fase de concurso do proceso selectivo para a formación de lista de reserva para contratacións temporais de prazas de peón condutor, o tribunal asignou as seguintes puntuacións provisionais, tanto o segundo exercicio, coma a valoración de méritos, os aspirantes dispoñen de 3 días hábiles para a presentación de alegacións.

Proceso selectivo formación lista de reserva para contratacións temporais prazas de condutor

11/03/2021

Finalizada a realización da segunda proba e do exame de galego  da fase de oposición e a valoración de méritos da fase de concuros do proceso selectivo para a formación de lista de reserva para contratacións temporais de prazas de condutor, o tribunal asignou as seguintes puntuacións provisionais, tanto o segundo exercicio, a proba de galego, coma a valoración de méritos, os aspirantes dispoñen de 3 días hábiles para a presentación de alegacións.

 

Proceso de selección para formación de lista de reserva para nomeamentos interinos praza administrativo (C-1)

8/02/2021

Finalizada o prazo de presentación de alegacións as  puntuacións provisionais do segundo exercicio da fase de oposición, sen que se presentase algunha; o tribunal require os aspirantes para que presenten os méritos alegados xunto coa instancia de participación no proceso selectivo , os aspirantes dispoñen de tres días hábiles para a presentación dos méritos, prazo que finaliza o vindeiro xoves día 06/05/2021.

 

Proceso selectivo formación lista de reserva para a provision interina de prazas de arquitecto técnico

3/03/2020

O concello de Tui ten aberto proceso selectivo para a formación de lista de reserva de arquitecto técnico, mediante resolución da concellería delegada de persoal de data 03/03/2020 se rectificaron as bases para incluir o pago da taxa por ser obrigatorio segundo ordenanza fiscal do concello de Tui.

Polo anterior procede a ampliarse o prazo de presentación de instancias ata o vindeiro día 13/03/2020. 

Para o pago da taxa de importe 15,34€, poden consultar a resolución rectificativa

Proceso selectivo formación lista de reserva para a provisión interina de prazas de administrativo grupo C, subgrupo C-1

5/02/2020

Aprobada a lista de reserva por resolución da Concellería delegada de persoal de data 24/01/2020, a vixencia da mesma é de 3 anos (23/01/2023) ou de menos no suposto de outro proceso selectivo para as mesmas prazas.

Anuncio de chamamento dos dous seguintes da lista para nomeamento interino nos departamentos de secretaria e urbanismo do Concello de Tui, os aspirantes dispoñen de dous días hábiles para presentar aceptación ou renuncia aos ofrecementos.

Proceso selectivo para a formacion dunha lista de reserva de profesor de percusión da escola-conservatorio de música

2/05/2019

Finalizado o periodo de alegacións sen presentarse algunha, mediante Resolucion de Alcaldía de data 09/05/2019 se aprobou a lista de reserva de profesor da escola-conservatorio de música na especialidade de Percusion

Finalización vixencia lista de reserva para a praza de arquitecto convocada ano 2018

26/06/2018

Lista sen vixencia por resolución da Concellería de persoal de data 03/07/2020, pola que se convoca un novo proceso selectivo para a formación de lista de reserva para nomeamentos interinos de prazas de arquitecto e se deixa sen efectos a lista aprobada por Resolución de Alcaldía de data 22/08/2018 nº 2018-0938, segundo o artigo 2 das bases da convocatoria aprobadas por Resolución da Alcaldía de data 26/06/2018.

 

Proceso selectivo para a formacion dunha lista de reserva de profesor de clarinete da escola-conservatorio de música

20/04/2018

Acta coas puntuacións provisionais do proceso selectivo para a formacion da lista de reserva dun docente de clarinete

Os aspirantes dispoñen dun prazo de 3 días para presentar alegacións as puntuacións provisionais

Páxinas