Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Procesos selectivos funcionarios interinos e laboral temporal

E.g., 04/02/2023
E.g., 04/02/2023

Proceso selección docente modulos MF0266_3, MF0267_2, MF0268_3 e practicas certificado HOTG0208

2/02/2023

O Concello de Tui, abre proceso selectivo para nomeamento interino dun docente para a impartición dos módulos MF0266_3, MF0267_2, MF0268_3 e o módulo de prácticas profesionais non laborais do
certificado de profesionalidade “HOTG0208 Venda de produtos e servizos turísticos”, O prazo para a presentación de instancias será dende o venres día 03/02/2023 ata o xoves día 09/02/2023.

Proceso selectivo docente módulos propios e prácticas MAMS0108 carpintería

2/02/2023

O Concello de Tui, abre proceso selectivo para nomeamento interino dun ddocente para a impartición dos contidos formativos do certificado de profesionalidade “MAMS0108 Instalación de elementos de
carpintería” e do seu módulo de prácticas profesionais non laborais. O prazo para a presentación de instancias será dende o venres día 03/02/2023 ata o xoves día 09/02/2023.

Proceso selección docente modulo FCOXXX26 prevención riscos

2/02/2023

O Concello de Tui, abre proceso selectivo para nomeamento interino dun docente para a impartición módulo para a impartición dos contidos formativos “FCOXXX26 Básico de prevención de riscos laborais” como módulo transversal do certificado de profesionalidade “MAMS0108 Instalación de elementos de carpintería””,  Mediante Resolución da concellaría delegada de persoal de data 03/02/2023, se rectificou o importe da taxa a aboar polos dereitos de exame, dado que a que figuraba nas  bases orixinarias era erronea.

O prazo para a presentación de instancias será dende o venres día 03/02/2023 ata o xoves día 09/02/2023.

Proceso selectivo docente modulo MF1057_ inglés profesional para o turismo

2/02/2023

O Concello de Tui, abre proceso selectivo para nomeamento interino dun docente para a impartición módulo MF1057_2 inglés profesional para o turismo do certificado de profesionalidade
“HOTG0208 Venda de produtos e servizos turísticos”, O prazo para a presentación de instancias será dende o venres día 03/02/2023 ata o xoves día 09/02/2023.

Proceso selectivo docente modulos FCOO03 sensibilización e FCOXXX24 igualdade

2/02/2023

O Concello de Tui, abre proceso selectivo para nomeamento interino dun docente para a impartición dos contidos formativos “FCOO03 Inserción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero ” e “FCOXXX24 Formación para a igualdade” como módulos transversais para cada un dos certificados de profesionalidade “MAMS0108 Instalación de elementos de carpintería” e “HOTG0208 Venda de produtos e servizos turísticos”, O prazo para a presentación de instancias será dende o venres día 03/02/2023 ata o xoves día 09/02/2023.

Proceso de selección persoal director-titor-docente e auxiliar administrativo para o Obradoiro de Emprego Senda peonil río Furnia

6/09/2022

Mediante Resolución da Concellería delegada de persoal se aceptou a proposta do tribunal e se require os candidatos a documentación necesaria para a súa contratación. Os aspirantes dispoñen de dous días hábiles para presentar a mesma.

 

PROCESO SELECCIÓN 10 OPERARIOS DE OBRAS "PLAN PRESTACIÓN DE SERVIZOS MUNICIPAIS"

17/06/2022

Hoxe celebraronse as probas selectivas para a contratación do fomento do emprego de 10 operarios de obras vinculados o Plan de prestación de servizos municipais. As puntuacións son as do arquivo  puntuacións provisionais.

Proceso de selección contratación formativa " A túa primeira experiencia profesional" 2022

14/06/2022

Mediante Resolución da Concellería de persoal de data 28/06/2022 se requiriu o aspirante Don Lucas Méndez Veiga a documentación necesaria para a formalización do contrato formativo vinculado o programa "primeira experiencia profesional nos concellos", o prazo para a presentación da documentación é de tres días hábiles.

PROCESO SELECTIVO PEÓN FORESTAL APROL RURAL 2022

10/06/2022

No día de hoxe celebrarónse as probas selectivas do proceso para a contratación dun peón forestal (APROL RURAL), os aspirantes dispoñen de 3 días hábiles para presentar alegacións as puntuacións provisionais o prazo remata o vindeiro venres día 17/06/2022

Proceso selectivo para nomeamento interino operario mantemento a tempo completo para as piscinas tempada 2022 e formación lista de reserva

6/06/2022

Puntuacións provisionais proceso selectivo operario piscinas tempo completo, os aspirantes dispoñen de 2 días hábiles para presentar alegacions as puntuacións provisionais.

 

Proceso selectivo funcionario interino 2 operarios servizos e mantemento tempo parcial para as piscinas municipais tempada 2022 e formación lista de reserva

6/06/2022

Puntuacións provisionais proceso selectivo operarios servizos diversos piscinas tempo parcial, os aspirantes dispoñen de 2 días hábiles para presentar alegacions as puntuacións provisionais.

Páxinas