Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

Procesos selectivos funcionarios interinos e laboral temporal

E.g., 07/06/2021
E.g., 07/06/2021

Proceso selectivo nomeamento interino auxiliar arquivo e biblioteca e formación lista de reserva

9/04/2021

Finalizado o prazo de presentación de alegacións a lista provisional de admitidos excluídos do proceso selectivo para nomeamento interino da praza de auxiliar de arquivo e biblioteca e formación de lista de reserva, mediante Resolución da Concellería delegada de persoal de data 06/05/2021, aprobouse a lista definitiva de admitidos e excluídos do proceso selectivo , se nomeou o tribunal e se sinalou o mércores 19/05/2021 as 11:30 horas a celebración do primeiro exercicio da fase de oposición.

A celebración do primeiro exercicio será no edificio da Área Panóramica sita na rúa Colón nº 2, 36700 Tui (para ubicación pincha aquí)

 

 

Proceso selectivo peón horticultura e xardinería Plan Concellos 2021

12/03/2021

Con data 17/03/2021 se realizaron as probas do proceso de selección de 8 peóns de horticultura e xardinería dentro do Plan Concellos 2021, o tribunal otorgou as puntuacións provisionais, os aspirantes dispoñen de 3 días hábiles para presentar alegacións, no suposto de non presentarse alegacións as puntuacións provisionais se considerarán definitivas. Dado que existe empate dos aspirantes da lista de reserva con nota 5,1 que non se pode resolver cos criterios das bases de selección, se convoca ós aspirantes a realización do sorteo de desempate mañá martes día 23/03/2021 as 14:00 horas, non é obrigatoria a asistencia dos aspirantes empatados.

Proceso selectivo oficiais 2º albanel, soldador e carpinteiro Plan Concellos 2021

11/03/2021

Con data 24/03/2021 se ditaron resolucións da concellería de persoal pola que se requiren aos aspirantes de oficial segunda albanel, carpinteiro e cerraxeiro a documentación necesaria para a súa contratación, os aspirantes dispoñen de 3 días hábiles para presentar a mesma.

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal a tempo completo dun oficial segunda condutor dentro plan Concellos 2021

5/03/2021

Finalizado o prazo de presentación de alegacións sen que se presentase algunha as puntuacións provisionais se consideran definitivas. Mediante Resolución da Concellería delegada de persoal de data 12/03/2021 se aceptou a o candidato proposto polo tribunal e se requiriu a documentación  necesaria para a súa contratación.

Proceso selectivo contratación 2 animadores turísticos dentro do Plan Concellos 2021

5/03/2021

Finalizado o prazo de presentación de alegacións do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 2 animadores turísticos dentro da liña 3 do Plan Concellos 2021, publicase o certificado da acta coa resolución de alegacións e coas puntuacións definitivas. 

Asemade, unha vez conocidas as puntuacións definitivas, mediante Resolución da concellería de persoal de data 23/03/2021 se require as aspirantes propostas definitivamente a documentación necesaria para contratar, as aspirantes dispoñen de 3 días hábiles para presentar a mesma.

Proceso selectivo auxiliares de policía local 2021

8/02/2021

Mediante Resolución da Concellería delegada de persoal de data 28/04/2021, se  aprobou a convocatoria e bases de selección para a contratación laboral temporal de 3 auxiliares de policía local e formación de lista de reserva (B), mediante anuncio publicado no Faro de Vigo con data 29/04/2021 se inicia o computo do prazo de 5 días hábiles para a presentación de instancias  prazo que remata o vindeiro xoves día 06/05/2021.

Para a presentación de instancias se recomenda se utilice a sede electrónica, en aras de evitar movementos imnecesarios dos posibles aspirantes, debido a situación epidemioloxica en alza deste Concello.

 

Proceso selectivo nomeamento interino Técnico de Xestión e formación de lista de reserva

13/10/2020

Rematado o prazo de presentación de alegacións as puntuacións provisionais do proceso para nomeamento interino do Técnico de Xestión, sen que se presentase algunha, o concelleiro delegado de persoal ditou no día de hoxe resolución de requerimento de documentación necesaria para levar a cabo o nomeamento interino.

A estes efectos o aspirante dispón de 5 días hábiles para a presentación da documentación, prazo que remata o 27/01/2021.

Asemade por Resolución da Concellería delegada de persoal de data 20/01/2021 se aprobou a lista de reserva para nomeamentos interinos a cal estará vixente polo prazo de 3 anos ou de menos no suposto de outro proceso selectivo para as mesmas prazas.

 

Páxinas