Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Procesos selectivos funcionarios carreira e laboral fixo

E.g., 26/06/2024
E.g., 26/06/2024

Proceso de selección para a cobertura de 3 prazas de funcionario de carreira "operarios de obras" oferta 2019

1/04/2022

Finalizado o proceso de selección para o nomeamento de funcionarios de carreira das prazas de operarios de obras, mediante Resolución da Concellaría delegada de persoal de data 12/04/2023 se aprobou a lista de reserva, para cuxo seguemento se abriu un proceso dentro da pestana de emprego público/bolsas de traballo/listaxes de reserva da paxina web municipal (prema aquí)

Proceso selectivo 5 prazas de administrativo oferta 2017 por promoción interna

11/03/2020

Certificado cos resultados provisionais do proceso selectivo 5 prazas administrativo por promoción interna vinculadas a oferta de emprego público do ano 2017, aos aspirantes dispoñen de 3 días hábiles para presentar alegacións as puntuacións provisionais; transcorrido este prazo sen presentarse alegacións as puntuacións serán definitivas e comezará a contar o prazo de 20 días naturais para que os aspirantes presenten a documentación necesaria para o seu nomeamento.