Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

E.g., 25/06/2024
E.g., 25/06/2024

Proceso selección 5 peóns horticultura e xardineria "Plan prestación servizos municipais 2024"

31/05/2024

Finalizado o prazo de alegacións do  proceso selectivo para a contratación de 5 peóns de horticultura e xardinería vinculados o "Plan de prestación de servizos municipais 2024", mediante Resolución da Alcaldía de data 11/06/2024 se lles require os aspirantes a documentación necesaria para contratar dispondo dun prazo de  de 2 días hábiles, prazo que remata o vindeiro xoves día 13/06/2024.

Proceso selectivo formación lista Técnico de Administración Xeral

19/04/2024

Con data 21/06/2024 constituíuse o tribunal do proceso de selección para a formación de lista de reserva para nomeamentos interinos de prazas de Técnico de Administración Xeral. Nesa mesma data se realización o primeiro exame e se procedeu a lectura do mesmo, quedando pendente a asignación por parte do tribunal das puntuacións.

Oferta de emprego público ano 2024

26/03/2024

Oferta de emprego público ano 2024

Proceso Oficial segunda fontaneiro Plan + Provincia 2024

5/03/2024

 Proceso selectivo rematado para a contratación laboral temporal, a tempo completo dun oficial segunda fontaneiro, dentro Plan Máis Provincia para a activación do Emprego da Deputación de Pontevedra 2024 (liña 3) . 

 

 

 

Proceso selectivo 14 peóns horticultura Plan + Provincia 2024

5/03/2024

Mediante Resolución da Alcaldía de data 19/03/2024 se aceptou a proposta do tribunal e se require a documentación necesaria para a contratación laboral temporal, a tempo completo 14 peóns de horticultura e xardinería, dentro Plan Máis Provincia para a activación do Emprego da Deputación de Pontevedra 2024 (liña 3)  o prazo para presentar a documentación é de 3 días hábiles prazo que remata o vindeiro venres día 22/03/2024 .

 

 

 

Proceso selectivo operario carpinteiro Plan + Provincia2024

5/03/2024

Proceso selectivo finalizado para a contratación laboral temporal, a tempo completo dun operario carpinteiro, dentro Plan Máis Provincia para a activación do Emprego da Deputación de Pontevedra 2024 (liña 3) . 

Proceso seletivo func interino docente modulos transversais curso "Limpeza superficies e edificios"

13/02/2024

Mediante Resolución da Alcaldía de data 06/03/2024 se aceptou a proposta do tribunal e se require a documentación necesaria para o  nomeamento interino do docente  para os modulos transversais do curso de "limpeza de superficies e mobiliario, en edificios e locais" o prazo para presentar a documentación é de 2 días hábiles prazo que remata o vindeiro venres día 08/03/2024 .

 

 

Proceso selectivo func interino docente módulos propios curso "limpeza superficies e edificios"

13/02/2024

Reunido tribunal do proceso de selección  para o nomeamento interino dun docente  para os modulos propios do curso de "limpeza de superficies e mobiliario, en edificios e locais" para a resolución da alegación presentada,  publicase  a resolución da alegación, a puntuación definitiva e a proposición do candidato a nomear coma funcionario interino.

Mediante Resolución da Alcaldía de data 07/03/2024 se aceptou a proposta do tribunal e se require a documentación necesaria para o  nomeamento interino do docente  para os modulos propios do curso de "limpeza de superficies e mobiliario, en edificios e locais" o prazo para presentar a documentación é de 2 días hábiles prazo que remata o vindeiro luns día 11/03/2024 .

 

Oferta de emprego ano 2023

29/12/2023

Oferta de emprego público ano 2023

PROCESO SELECCIÓN ALUMNOS TRABALLADORES OBRADOIRO SENDA RÍO MIÑO: AREEIROS-PENEDO

13/11/2023

Mediante Resolución da Alcaldía de data 05/12/2023,  se require a primeira aspirante da lista de reserva que presente a documentación necesaria para contratala, se ben a mesma queda condicionada o informe do  Servizo Galego de Emprego, respecto das condicións para formalizar contrato formativo e do recoñecemento médico, respecto das condicións  físicas.

O prazo para presentar a documentación remata o xoves día 07/12/2023

PROCESO SELECTIVO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO OBRADOIRO "SENDA RÍO MIÑO: AREEIROS-PENEDO"

13/11/2023

Dado que a titora do Obradoiro senda río Miño: Areeiros-Penedo, renunciou a contratación que mantiña con esta administración a vista da lista de reserva segundo as bases, se inicia chamamento os dous aspirantesda lista de reserva, as aspirantes dispoñen de dous días hábiles para presentar a aceptación e en caso de aceptar teñen que presentar a documentación necesaria para a súa contratación. Prazo que remata o mércores día 20/12/2023.

Proceso selectivo formación lista de reserva contratacións temporais parazas profesor guitarra clásica

2/10/2023

Mediante Resolución da Alcaldía de data 19/10/2023, se iniciou o chamamento para a contratación laboral temporal dun profesor de guitarra ata a cobertura por persoal laboral fixo (oferta estabilización). O aspirante dispón do prazo de dous días para aceptar ou renunciar o chamamento.

Páxinas