Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

E.g., 04/02/2023
E.g., 04/02/2023

Proceso selección docente modulo FCOXXX26 prevención riscos

2/02/2023

O Concello de Tui, abre proceso selectivo para nomeamento interino dun docente para a impartición módulo para a impartición dos contidos formativos “FCOXXX26 Básico de prevención de riscos laborais” como módulo transversal do certificado de profesionalidade “MAMS0108 Instalación de elementos de carpintería””,  Mediante Resolución da concellaría delegada de persoal de data 03/02/2023, se rectificou o importe da taxa a aboar polos dereitos de exame, dado que a que figuraba nas  bases orixinarias era erronea.

O prazo para a presentación de instancias será dende o venres día 03/02/2023 ata o xoves día 09/02/2023.

Proceso selectivo docente modulos FCOO03 sensibilización e FCOXXX24 igualdade

2/02/2023

O Concello de Tui, abre proceso selectivo para nomeamento interino dun docente para a impartición dos contidos formativos “FCOO03 Inserción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero ” e “FCOXXX24 Formación para a igualdade” como módulos transversais para cada un dos certificados de profesionalidade “MAMS0108 Instalación de elementos de carpintería” e “HOTG0208 Venda de produtos e servizos turísticos”, O prazo para a presentación de instancias será dende o venres día 03/02/2023 ata o xoves día 09/02/2023.

Proceso selectivo docente modulo MF1057_ inglés profesional para o turismo

2/02/2023

O Concello de Tui, abre proceso selectivo para nomeamento interino dun docente para a impartición módulo MF1057_2 inglés profesional para o turismo do certificado de profesionalidade
“HOTG0208 Venda de produtos e servizos turísticos”, O prazo para a presentación de instancias será dende o venres día 03/02/2023 ata o xoves día 09/02/2023.

Proceso selección docente modulos MF0266_3, MF0267_2, MF0268_3 e practicas certificado HOTG0208

2/02/2023

O Concello de Tui, abre proceso selectivo para nomeamento interino dun docente para a impartición dos módulos MF0266_3, MF0267_2, MF0268_3 e o módulo de prácticas profesionais non laborais do
certificado de profesionalidade “HOTG0208 Venda de produtos e servizos turísticos”, O prazo para a presentación de instancias será dende o venres día 03/02/2023 ata o xoves día 09/02/2023.

Proceso selectivo docente módulos propios e prácticas MAMS0108 carpintería

2/02/2023

O Concello de Tui, abre proceso selectivo para nomeamento interino dun ddocente para a impartición dos contidos formativos do certificado de profesionalidade “MAMS0108 Instalación de elementos de
carpintería” e do seu módulo de prácticas profesionais non laborais. O prazo para a presentación de instancias será dende o venres día 03/02/2023 ata o xoves día 09/02/2023.

5-PROCESO SELECTIVO EDUCADOR SOCIAL LABORAL CONCURSO

11/01/2023

Bases xerais e específicas e anexos do proceso selectivo de persoal laboral fixo EDUCADOR FAMILIAR concurso. O prazo de presentación de instancias, será a partir da publicación no BOE

4-PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR SOCIAL LABORAL CONCURSO

11/01/2023

Bases xerais e específicas e anexos do proceso selectivo de persoal laboral fixo TRABALLADOR SOCIAL concurso. O prazo de presentación de instancias, será a partir da publicación no BOE

2-PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO CONCURSO

11/01/2023

Bases xerais e específicas e anexos do proceso selectivo de funcionario de carreira auxiliar administrativo concurso. O prazo de presentación de instancias, será a partir da publicación no BOE

3-PROCESO SELECTIVO OPERARIO LIMPEZA FUNCIONARIO CONCURSO OPOSICION

11/01/2023

Bases xerais e específicas e anexos do proceso selectivo de funcionario de carreira operario limpeza por concurso oposición. O prazo de presentación de instancias, será a partir da publicación no BOE

6-PROCESO SELECTIVO TÉCNICO DRODOPENDENCIAS LABORAL CONCURSO

11/01/2023

Bases xerais e específicas e anexos do proceso selectivo de laboral fixo TÉCNICO DROGODEPENDENCIAS por concurso. O prazo de presentación de instancias, será a partir da publicación no BOE

1-PROCESO SELECTIVO ARQUITECTO TÉCNICO FUNCIONARIO CONCURSO

30/12/2022

Bases xerais e específicas e anexos do proceso selectivo de funcionario de carreira arquitecto técnico. O prazo de presentación de instancias, será a partir da publicación no BOE

Oferta de emprego ordinaria ano 2022

20/12/2022

Oferta de emprego ordinaria para o Concello de Tui ano 2022.

Páxinas