Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

Descarga de Documentos

E.g., 07/06/2021
E.g., 07/06/2021

Resumo programa Rexurbe

30/04/2021

Resumo axudas Compra vivenda conxunto histórico

7/04/2021

AXUDAS PARA COMPRA DE VIVENDA NO CENTRO HISTÓRICO DE TUI

PERSOAS BENEFICIARIAS

 • Persoas físicas maiores de idade, que adquiran unha vivenda construída (nova, usada ou que vaia ser obxecto de rehabilitación) no ámbito do Plan Especial de Protección Histórico-Artístico de Tui.

SOLICITUDES, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN

 • En formato papel: Portelo Rexistro Concello Tui.
 • Vía electrónica (https://sede.xunta.gal), no procedemento VI400A.    
 • Prazo de solicitude: Ata o 01/09/2021, ou esgotamento de crédito.
 • Prazo de xustificación: Ata o 30/11/2021.

Resumo Axudas alugamento de vivenda 2021

7/04/2021

Axudas ao alugamento de vivenda do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 para o ano 2021. ((DOG nº 60 do 30 de marzo de 2021).

SOLICITUDES, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN

 • En formato papel: Portelo Rexistro Concello Tui.
 • Vía electrónica (https://sede.xunta.gal), no procedemento VI432A.    
 • Prazo de solicitude: Ata o 30/04/2021

Resumo axudas vivenda conservación e accesibilidade

7/04/2021

AXUDAS PARA CONSERVACIÓN, A MELLORA DA SEGURIDADE DE UTILIZACIÓN E A ACCESIBILIDADE EN VIVENDAS
PERSOAS BENEFICIARIAS
• Persoas físicas propietarias de vivendas unifamiliares, de edificios de tipoloxía residencial colectiva e das vivendas situadas nestes edificios.
• Comunidades de propietarios, e agrupacións de comunidades.
• Persoas físicas inquilinas dunha vivenda que asuman, en virtude dun acordo coa persoa arrendadora, o custo das actuacións de rehabilitación que correspondan, a cambio do pagamento da renda.

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES
• Actuacións de conservación:
▪ Conservación da cimentación, estrutura e instalacións.
▪ Conservación de cubertas, azoteas, fachadas e medianeiras, incluso desamiantado.
▪ Adecuación interior da vivenda ás condicións mínimas de funcionalidade, habitabilidade, seguridade e hixiene.
• Actuacións de seguridade de utilización e accesibilidade
▪ Instalación de ascensores, salvaescaleiras, ramplas ou outros dispositivos de accesibilidade.
▪ Instalación ou dotación de produtos de apoio que permitan o acceso u uso por parte de persoas con discapacidade a elementos comúns do edificio.
▪ Instalación de elementos de información ou de aviso (sinais luminosos ou sonoros)
▪ Instalación de dispositivos electrónicos de comunicación entre vivendas e exterior (vídeo porteiros ou análogos).
▪ Calquera que facilite a accesibilidade universal.

SOLICITUDES, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN
▪ En formato papel: Portelo Rexistro Concello Tui.
▪ Vía electrónica (https://sede.xunta.gal), no procedemento VI422E.
• Prazo de solicitude: Ata o 22/04/2021,ou esgotamento de crédito.
• Prazo de xustificación: Ata o 30/11/2021.

Resumo das axudas para a compra de vivenda no centro histórico de Tui

22/03/2021

Resumo das axudas para a compra de vivenda no centro histórico de Tui convocadas polo Instituto Galego de Vivenda e Solo. 

As persoas interesadas, poden ampliar a información no Concello (rexistro) ou mandar un correo a ari@tui.gal

Publicación no DOG (15/03/2021), así como a publicación de Corrección de erros (16/03/2021).

 

 

Material Turístico Tui 2021

17/03/2021

En marzo de 2021 preséntase novo material turístico, en castelán e galego, con guión de Sara Quintana, historiadora, e deseño de Xosé Tomás, ilustrador. 

 • Plano Xeral
 • O tesouro de Salomón 
 • O túnel de dona Urraca

III Plan Municipal de Igualdade

5/03/2021

III Plan Municipal de Igualdade. 

Aprobado en pleno en decembro de 2020. 

Vixencia 2020-2024.

LEVANTAMENTO SUSPENSIÓN DA CELEBRACIÓN DO MERCADO XOVES

18/02/2021

Decreto de Alcaldía: Levantamento suspensión da celebración do mercadillo semanal dos xoves  - 17022021

Calendario Eurocidade Tui-Valença 2021

19/12/2020

A Eurocidade Tui-Valença vén de editar o calendario de 2021 co título “Valença e Tui con historia…” ilustrado polo artista portugués Antonio Nunes. 

Guía Camino Portugués por Tui

20/11/2020

Guía do Camino Portugués por Tui editada polo Concello en novembro de 2020. Deseño realizado por Andrés Lamas. 

Impreso renovación, cambio de titulariedade ou autorización de posto no mercado semanal

13/11/2020

Impreso de renovación, cambio de titulariedade ou autorización de posto no mercado semanal dos xoves.

O período de renovación dos postos é do 1 de novembro de 2020 ao 10 de xaneiro do 2021.

Cuestionario III Plan de Igualdade

6/11/2020

O Concello de Tui tomou a decisión de elaborar e aprobar o III Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes sendo consciente de que a pesar dos importantes avances legais e sociais, a desigualdade estrutural das mulleres precisa ser combatida mediante a implantación de políticas públicas que garantan visibilidade, recoñecemento, servizos e recursos.

Non se trata só de deseñar accións e medidas que compensen esta desigualdade senón que estas teñan en conta tanto as relacións de poder dentro e fora das institucións como a división sexual que aínda perdura en ámbitos como o emprego, os coidados, as tecnoloxías ou os espazos sociais e culturais.

O Concello de Tui quixo que este III Plan contara ca implicación da cidadanía e por elo o documento nace cunha clara vocación participativa que precisa da colaboración de todas e todos. Queremos coñecer de primeira man as necesidades, demandas e opinións respecto da igualdade para poder deseñar as medidas, actividades e accións mais axeitadas.

Pedimos e precisamos a vosa colaboración na recollida de toda a información posible e, dadas as circunstancias, a modalidade online parécenos a fórmula que máis se axusta ao momento excepcional. Esperamos que pronto poidamos celebrar sesións de traballo en grupo presenciais con axentes sociais, económicos e culturais así como con asociacións feministas, veciñais e doutra índole.

Dámosvos as GRAZAS de antemán por participar e responder a este cuestionario anónimo e lembrámosvos que todas as reunións e actividades que se vaian a desenvolver vinculadas á elaboración e implantación do Plan serán comunicadas en tempo e forma pola Concellería de Igualdade.

O cuestionario pódese cubrir en liña, ou imprindo este pdf e presentádoo no departamento de Servizos Sociais, previa cita.

 

Páxinas