Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Procesos de Estabilización de Emprego Temporal Lei 20-21

E.g., 21/04/2024
E.g., 21/04/2024

PROCESO SELECTIVO PRAZA MECANICO-CONDUTOR LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Finalizado o prazo de presentación de alegacións a lista provisional do  proceso de selección dunha praza de  MECANICO-CONDUTOR   laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL; mediante Resolución da alcaldía de data 16/04/2024 se aprobou a lista definitiva de admitidos e excluídos e sinalouse a data de constitución do tribunal e de realización da baremación dos méritos, que será o venres día 03/05/2024 as 14:30 horas na sala de concelleiros do Concello de Tui. 

PROCESO SELECCIÓN PRAZA PROFESOR VIOLONCHELO 12 HORAS SEMANA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección UNHA PRAZA PROFESOR VIOLONCHELO 12 HORAS/SEMANA laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECCION PROFESOR TROMBÓN 18 HORAS SEMANA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección UNHA PRAZA PROFESOR TROMBÓN 18 HORAS/SEMANA laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECION PRAZA PROFESOR OBOE 6 HORAS SEMANA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección UNHA PRAZA PROFESOR OBOE 6 HORAS/SEMANA laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO PRAZA ANIMADOR DEPORTIVO LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección UNHA PRAZA ANIMADOR DEPORTIVO laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO 5 PRAZAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección CINCO PRAZAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO PRAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 30 HORAS SEMANAS LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección UNHA PRAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 30 HORAS SEMANAIS laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO PRAZA TÉCNICO COMUNICACIÓN LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección dunha praza TÉCNICO COMUNICACIÓN  laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO PRESENTADOR/A MEDIOS DE COMUNICACIÓN LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección dunha praza PRESENTADOR/A MEDIOS D E COMUNICACIÓN  laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO PRAZA AXUDANTE MEDIOS COMUNICACIÓN LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Finalizado o prazo de presentación de alegacións a lista provisional do  proceso de selección dpraza AXUDANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN   laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL; mediante Resolución da alcaldía de data 16/04/2024 se aprobou a lista definitiva de admitidos e excluídos e sinalouse a data de constitución do tribunal e de realización da baremación dos méritos, que será o luns día 06/05/2024 as 09:00 horas na sala de concelleiros do Concello de Tui. 

 

 

PROCESO SELECTIVO PRAZA AUXILIAR DE CULTURA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección dunha praza AUXILIAR DE CULTURA laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO PRAZA CONDUTOR OBRAS LABORAL FIXO POR CONCURSO-OPOSICIÓN

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección dunha praza CONDUTOR OBRAS  laboral fixo por CONCURSO OPOSICIÓN  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

Páxinas