Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Bolsas de traballo e Listaxes de reserva

E.g., 10/12/2023
E.g., 10/12/2023

Proceso selectivo formación lista reserva contratacións laborais temporais profesor de violin

31/08/2021

Rematadas as probas selectivas do proceso para a formación dunha lista de reserva para contratacions temporais de profesor de violin, publicanse as puntuacións outorgadas polo tribunal, os aspirantes dispoñen de 3 días hábiles para a presentación de alegacións as puntuacións provisionais, rematado o prazo sen presentarse alegacións as mesmas serán consideradas definitivas en caso de alegacións as mesmas serán resoltas polo tribunal.

Proceso selectivo para a formación de lista de reserva para contratacións laborais temporais-nomeamentos interinos de prazas de operario de limpeza viaria

6/08/2021

Mediante Resolución da Alcaldía de data 25/08/2023 se ofrecen ao 4º e 5º da lista de reserva o seguinte:

1Contratación como persoal laboral temporal por circunstancias da produción dun operario de limpeza viaria, ata o
31/12/2023, e coas seguintes características:
Salario: grupo AP
Complemento destino: nivel 14
Complemento específico mensual: 574,94€
Xornada de luns a sábado.

Os aspirantes dispoñen de 2 días hábiles para aceptar ou renunciar o ofrecemento. (prazo que remata o vindeiro martes día 29/08/2023)

Lista de reserva para nomeamentos interinos de prazas de Técnico de Xestión, grupo A-2

4/08/2021

Mediante Resolución da Concellería delegada de persoal de data 02/08/2021 se alterou a orde da lista de reserva para nomeamentos interinos a cal estará vixente polo prazo de 3 anos (ata 20/01/2024) o  ou de menos no suposto de outro proceso selectivo para as mesmas prazas.

Proceso selectivo formación lista de reserva para contratacións temporais prazas de condutor

11/03/2021

Mediante proposta de resolución da concellería delegada de persoal de data 09/06/2021, se propón a contratación laboral temporal  en  interinidade para praza de condutor de obras ata que se cubra en propiedade a Don Jose Antonio Saa Rodríguez.

O aspirante dispón de 24 horas hábiles para que presente a documentación necesaria segundo as bases de selección.

A documentación pode presentarse directamente no rexistro electrónico deste Concello ou ben físicamente na Casa do Concello, oficina de Rexistro.

Proceso selectivo formación lista de reserva para contratacións temporais prazas de peón de cemiterio

11/03/2021

Mediante proposta de resolución da concellería delegada de persoal de data 09/06/2021, se propón a contratación laboral temporal  en  interinidade para praza de operario de cemiterio vinculado a baixa de IT de Don Manuel Alonso Besada a Don Javier Coido Rico.

O aspirante dispón de 24 horas hábiles para que presente a documentación necesaria segundo as bases de selección.

A documentación pode presentarse directamente no rexistro electrónico deste Concello ou ben físicamente na Casa do Concello, oficina de Rexistro.

Proceso selectivo formación lista de reserva para a provision interina de prazas de arquitecto técnico

3/03/2020

O concello de Tui ten aberto proceso selectivo para a formación de lista de reserva de arquitecto técnico, mediante resolución da concellería delegada de persoal de data 03/03/2020 se rectificaron as bases para incluir o pago da taxa por ser obrigatorio segundo ordenanza fiscal do concello de Tui.

Polo anterior procede a ampliarse o prazo de presentación de instancias ata o vindeiro día 13/03/2020. 

Para o pago da taxa de importe 15,34€, poden consultar a resolución rectificativa

Proceso selectivo formación lista de reserva para a provisión interina de prazas de administrativo grupo C, subgrupo C-1

5/02/2020

Aprobada a lista de reserva por resolución da Concellería delegada de persoal de data 24/01/2020, a vixencia da mesma é de 3 anos (23/01/2023) ou de menos no suposto de outro proceso selectivo para as mesmas prazas.

Anuncio de chamamento dos dous seguintes da lista para nomeamento interino nos departamentos de secretaria e urbanismo do Concello de Tui, os aspirantes dispoñen de dous días hábiles para presentar aceptación ou renuncia aos ofrecementos.

Páxinas