Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Bolsas de traballo e Listaxes de reserva

E.g., 10/12/2023
E.g., 10/12/2023

Proceso selectivo para a formacion dunha lista de reserva de profesor de percusión da escola-conservatorio de música

2/05/2019

Finalizado o periodo de alegacións sen presentarse algunha, mediante Resolucion de Alcaldía de data 09/05/2019 se aprobou a lista de reserva de profesor da escola-conservatorio de música na especialidade de Percusion

Finalización vixencia lista de reserva para a praza de arquitecto convocada ano 2018

26/06/2018

Lista sen vixencia por resolución da Concellería de persoal de data 03/07/2020, pola que se convoca un novo proceso selectivo para a formación de lista de reserva para nomeamentos interinos de prazas de arquitecto e se deixa sen efectos a lista aprobada por Resolución de Alcaldía de data 22/08/2018 nº 2018-0938, segundo o artigo 2 das bases da convocatoria aprobadas por Resolución da Alcaldía de data 26/06/2018.

 

Proceso selectivo para a formacion dunha lista de reserva de profesor de clarinete da escola-conservatorio de música

20/04/2018

Acta coas puntuacións provisionais do proceso selectivo para a formacion da lista de reserva dun docente de clarinete

Os aspirantes dispoñen dun prazo de 3 días para presentar alegacións as puntuacións provisionais

Lista reserva operario lixo funcionario

15/03/2018

Páxinas