Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

E.g., 10/12/2023
E.g., 10/12/2023

PROCESO SELECCIÓN ALUMNOS TRABALLADORES OBRADOIRO SENDA RÍO MIÑO: AREEIROS-PENEDO

13/11/2023

Mediante Resolución da Alcaldía de data 05/12/2023,  se require a primeira aspirante da lista de reserva que presente a documentación necesaria para contratala, se ben a mesma queda condicionada o informe do  Servizo Galego de Emprego, respecto das condicións para formalizar contrato formativo e do recoñecemento médico, respecto das condicións  físicas.

O prazo para presentar a documentación remata o xoves día 07/12/2023

PROCESO SELECTIVO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO OBRADOIRO "SENDA RÍO MIÑO: AREEIROS-PENEDO"

13/11/2023

O tribunal do proceso de selección para a contratación do director,titor,docentes e auxiliar administrativo para o desenvolvemento do Obradoiro "Senda río Miño: Areeiros-Penedo", reuniuse o día 30/11/2023 para a resolución das alegacións presentadas. Unha vez resoltas as mesmas se publican as puntuacións definitivas e a proposición de candidatos definitiva.

 

A vista da proposición definitiva do tribunal, mediante Resolución da Alcaldía de data 01/12/2023, se require aos aspirantes para que no prazo de dous días hábiles presenten a documentación necesaria para contratar. Prazo que remata o vindeiro martes día 05/12/2023.

Proceso selectivo formación lista de reserva contratacións temporais parazas profesor guitarra clásica

2/10/2023

Mediante Resolución da Alcaldía de data 19/10/2023, se iniciou o chamamento para a contratación laboral temporal dun profesor de guitarra ata a cobertura por persoal laboral fixo (oferta estabilización). O aspirante dispón do prazo de dous días para aceptar ou renunciar o chamamento.

Proceso selectivo formación lista de reserva condutores/as

2/10/2023

Finalizado o proceso de selección para a formación de lista de reserva para contratacións temporais de prazas de condutores. Mediante Resolución da Alcaldía de data 30/11/2023 se aprobou a listaxe de reserva a cal terá unha vixencia de 3 anos ou de menos no suposto de que se convoque proceso para estas mesmas prazas.

Proceso selectivo formación lista de reserva contratación temporal prazas profesor/a guitarra eléctrica

2/10/2023

O Concello de Tui ten aberto un proceso de selección para a formación de listas de reserva para contratacións temporais de prazas de profesor/a de guitarra eléctrica, o prazo de presentación de instancias é de 5 días hábiles, prazo que remata o vindeiro día 09/10/2023.

PROCESO SELECTIVO PROFESOR GUITARRA 30 HORAS/SEMANA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección UNHA PRAZAS PROFESOR GUITARRA 30 HORAS/SEMANA laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO PRAZA PROFESOR CLARINETE 30 HORAS SEMANA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección UNHA PRAZA PROFESOR CLARINETE 30 HORAS/SEMANA laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO PRAZA PROFESOR VIOLÍN 30 HORAS SEMANA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección UNHA PRAZA PROFESOR VIOLÍN 30 HORAS/SEMANA laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO AXENTE DESENVOLVEMENTO LOCAL LABORAL FIXO CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección dunha praza AXENTE DE DESENVOLVEMENTO LCOAL laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO PRAZA PROFESOR PIANO-LINGUAXE MUSICAL 30 HORAS SEMANA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección UNHA PRAZAS PROFESOR PIANO-LINGUAXE MUSICAL 30 HORAS/SEMANA laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECCION TÉCNICO INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN EMPREGO LABORAL FIXO CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección dunha praza TÉCNICO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN DE EMPREGO  laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO PRAZA PROFESOR CLARINETE 11 HORAS SEMANA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección UNHA PRAZA PROFESOR CLARINETE 11 HORAS/SEMANA laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

Páxinas