Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Oficina Técnica de Rehabilitación

Departamento de Urbanismo, Praza do Concello 1

Teléfono 986 60 36 25 

Horario: Martes  (previa cita)

Correo: ari@tui.gal

Presentación

A Oficina Técnica de Rehabilitación do Concello de Tui informa, asesora e xestiona a tramitación das axudas aos particulares interesados en realizar intervencións nas vivendas situadas no ámbito da Área de Rehabilitación do Conxunto Histórico de Tui, co fin de recuperar, dinamizar e poñer en valor este ámbito histórico da cidade. Tamén participa nas intervencións nos espazos públicos desta área buscando a rexeneración social, económica e patrimonial do Conxunto Histórico de Tui.  

Servizos que presta

 • Información das axudas contempladas no Plan Estatal vixente dentro do ámbito da Área de Rehabilitación do Conxunto Histórico de Tui.
 • Información das axudas compatibles dentro do ámbito da Área de Rehabilitación do Conxunto Histórico de Tui. 
 • Información das axudas vixentes no Camiño de Santiago ó seu paso por Tui.
 • Información das axudas doutras entidades públicas para o resto do ámbito municipal.
 • Asesoramento técnico, visitas técnicas e suxerencia de intervencións nos inmobles.
 • Redacción de documentación técnica para a solicitude de comunicación previa para obras menores.
 • Información aos técnicos encargados da redacción de proxectos de obras maiores.
 • Seguimento de tramitación das comunicacións previas ou licenzas solicitadas.
 • Tramitación administrativa e seguimento das axudas solicitadas.
 • Seguimento técnico durante a execución das obras menores.
 • Estreita colaboración cos propietarios.
 • Supervisión dos orzamentos e facturas.
 • Colaboración cos servizos sociais para casos en situación de emerxencia.

Axudas na ARI - Outras Axudas

 

 

Áreas: 
Patrimonio e Conxunto Histórico
Urbanismo