Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Outros Servizos

Servizo Telefónico de Información e Asesoramento Xurídico en materia de Violencia de Xénero. Ministerio de Igualdade.

 • Teléfono 016
 • As consultas tamén poden dirixirse por correo electrónico: 016-online@igualdad.gob.es.
 • Servizo gratuíto e confidencial

Servizo Telefónico de Atención e Protección para vítimas de violencia de xénero (ATENPRO)

 • Servizo baseado na utilización de tecnoloxías de comunicación telefónica móbil e de telelocalización,  que ofrece ás vítimas de violencia de xénero unha atención inmediata, ante as eventualidades que lles poidan sobrevir, as 24 horas do día, os 365 días do ano e sexa cal for o lugar en que se atopen.

 

Servizo de Asesoramento Xurídico ONLINE da Xunta de Galicia 24 horas-GRATUITO

 • Teléfono 900 400 273
  • Información e asesoramento xurídico sobre diversas cuestións, entre elas a violencia de xénero, agresións e abusos sexuais, o acoso sexual, a conciliación familiar, discriminacións por razón de sexo, prostitución e trata, etc.
  • Tamén en: asesoramento on line

Servizo de Información ás Mulleres. Instituto das Mulleres

 • Teléfono 900 19 10 10 (24 horas)
 • Programa de atención psicolóxica a mulleres vítimas de violencia de xénero. Xunta de Galicia
 • Máis información
Áreas: 
Igualdade