Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Axudas COVID 19 - Normativa

Real Decreto-Lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19. (BOE nº 73, de 18 de marzo de 2020).

Real Decreto-Lei 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19. (BOE nº 91, de 1 de abril de 2020)

Orde TMA/336/2020, de 9 de abril, pola que se incorpora, substitúe e modifican ambos  programas de axuda do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, en cumprimento do disposto nos artigos 10,11 e 12 do Real Decreto Lei 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19. (BOE nº 101 de 11/04/2020)