Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Axudas COVID 19

AXUDAS POLA CRISE DO COVID-19

 • 1. NORMATIVA
 • 2. TIPO DE AXUDAS
 • 2.1. VIVENDA
  •  a) Garantía de subministro de enerxía eléctrica, gas natural e auga nos fogares
  •  b) Prórroga de forma automática o bono social ata o 15 de setembro.
  •  c) Ampliación do colectivo de perceptores do bono social de electricidade
 • 2.2. ALUGUERES
 • 2.2.1. AXUDAS
  • a) Prórroga extraordinaria nos contratos de aluguer de vivenda habitual
  • b) Suspensión de desafiuzamentos
  • c) Aprazamento temporal e extraordinario do pago da renda
  • d) Programa de axudas transitorias de financiación, microcréditos
  • e) Programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social do COVID-19 nos alugueres de vivenda habitual dentro do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.
 • 2.2.2. QUEN PODE ACCEDER ÁS AXUDAS?
 • 2.2.3. REQUISITOS ECONÓMICOS PARA ESTAR CONSIDERADO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE ECONÓMICA E SOCIAL
 • 2.2.4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

2.3.- EMPREGADAS DO FOGAR

2.4.- PERSOAS CON CONTRATOS TEMPORAIS

2.5.- SUBSIDIO POR DESEMPREGO - PARO