Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

E.g., 09/07/2020
E.g., 09/07/2020

Proceso selectivo profesor oboe

4/10/2018

Puntuacións provisionais proceso selectivo profesor oboe. O aspirante dispon de 3 días hábiles para presentar alegacións as puntuacións provisionais

BASES DO PROCESO DE SELECCION DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE, DE APOIO E ALUMNADO - TRABALLADOR DO PERCORRE TUI 2018

1/10/2018

Estas bases teñen como finalidade, de conformidade co previsto nos artigos 10º e 12º da orde do 4 de maio de 2018 da Consellería de Economía e Industria pola que se establecen as bases reguladoras das axuda e subvención para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (DOG 23-05-2018), a determinación do sistema, procedemento, requisitos e baremos das probas que se aplicarán no proceso de selección dos que serán contratados como persoal directivo, docente, de apoio e alumnado - traballador do citado proxecto, promovido polo concello de TUI e subvencionado pola antedita consellería.

 

Proceso selectivo para a contratacion laboral temporal a tempo completo dun encargado de mantemento de redes e aplicacións informáticas

30/08/2018

No día de hoxe celebrouse o segundo exercicio do proceso selectivo dun encargado de mantemento de redes e aplicacións informáticas.

Pode consultarse a certificación da acta cos resultados do primeiro exame do proceso selectivo.

Os aspirantes dispoñen de 3 días para presentar alegacións as puntuacións e a proposición do tribunal

 

Proceso selectivo 2 auxiliares administrativos para a biblioteca dentro da liña 3 do Plan Concellos 2018

22/06/2018

Finalizado o proceso de selección efectuouse proposición definitiva a Alcaldia das aspirantes María Isabel García Rodriguez e Beatriz Lopez Lorenzo

Proceso selectivo 4 socorristas para as praias fluviais de Tui

22/06/2018

O exame é o vindeiro luns día 25/06/2018, o aspirante debe persoarse nas dependencias da casa do Concello as 12:00 horas, e dende alí se desprazará onde determine o tribunal para a realización das probas, o aspirante debe traer as súas propias aletas.

Proceso selectivo dun tecnico medio para a realizacion de tarefas de atencion na oficina de turismo

28/05/2018

Puntuacións definitivas proceso selectivo TECNICO DE TURISMO.

Requirimento de documentación para contratar Técnico medio para a oficina de Turismo

 

Requirimento de documentacion para contratar 7 peóns de horticultura dentro da liña 3 Plan Concellos 2018

23/05/2018

Páxinas