Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

Procesos selectivos funcionarios interinos e laboral temporal

E.g., 07/04/2020
E.g., 07/04/2020

Proceso selectivo contratación laboral tempora a tempo parcial profesor óboe

9/03/2020

Finalizado o prazo de presentación de instancia, ditouse resolución da Concellería delegada de persoal, coa lista de admitidos, nomeamento de tribunal e data de exame do proceso selectivo.

A data das probas do proceso selectivo será o vindeiro luns día 16/03/2020, as 11:00 horas na escola-conservatorio de música sito en Avda da Concordia s/n 36700 Tui (ubicación aquí)

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal a tempo parcial dun profesor de trombón

3/03/2020

Realizado o proceso selectivo o luns día 02/03/2020, a secretaria do tribunal facilitou certificado coas puntuacións provisionais, os aspirantes dispoñen de 3 días para a presentación de alegacións, prazo que remata o vindeiro venres día 06/03/2020.

Transcorrido dito prazo sen a presentación de alegacións as puntuacións provisionais entenderanse definitivas.

Proceso selectivo técnicos programa integrado de emprego

3/03/2020

O Concello de Tui ten aberto proceso selectivo para o nomeamento interino de dúas prazas de técnico de emprego e orientador laboral e un prospector de emprego para o programa integrado de emprego que está a desenvolver este Concello.

O prazo de presentación de instancias é de 5 días hábiles dende a publicación de anuncio no BOPPO que se produciu o día 03/03/2020, polo que o prazo remata o vindeiro 10/03/2020.

Proceso selectivo 8 auxiliares policia 2020

10/02/2020

Resultados probas proceso selectivo auxiliares policia local, os aspirantes dipoñen de 3 días hábiles para presentar alegacións as puntuacións provisionais o prazo finaliza o vindeiro mercores 04/03/2020

Proceso selectivo operario mantemento tempo completo para as piscinas municipais

21/06/2019

Puntuacións provisionais proceso selectivo operario piscinas municipais a tempo completo

Os aspirantes dispoñen de 3 días para presentar alegacións.

Proceso selectivo 2 auxiliares administrativos para a biblioteca dentro da liña 3 do Plan Concellos 2019

3/04/2019

No día de onte levouse a cabo a resolución das alegacións presentadas os resultados do proceso selectivo de 2 auxiliares administrativos para a biblioteca  dentro do Plan Concellos 2019. Asemade realizouse sorteo para resolver o empate existente entre os aspirantes; propondo aos aspirantes para contratar:

Gonzalo Dafonte García e Patricia Rotea Varela

Asemade por resolución de alcaldía de hoxe 11/04/2019 se require aos aspirantes a presentación da documentación para contratar

Páxinas