Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

Procesos selectivos funcionarios interinos e laboral temporal

E.g., 17/06/2019
E.g., 17/06/2019

PROCESO SELECTIVO TECNICOS PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO "TUI EMPREGÁTE"

13/06/2019

Lista de DEFINITIVA admitidos e excluídos proceso selectivo tecnico para programa integrado de emprego. Nomeamento de tribunal e data de realización da valoración de méritos.

Os aspirantes dispoñen de 3 días naturais para recusar o tribunal se o estiman oportuno.

Proceso selectivo operario mantemento tempo completo para as piscinas municipais

7/06/2019

No Boletin oficial da Provincia de Pontevedra de hoxe día 07/06/2019 se publicou anuncio sobre a convocatoria para o proceso selectivo para contratar a tempo completo a un operario de mantemento.

O prazo de presentacion de instancias é ata o vindeiro 18/06/2019

Proceso selectivo dous operarios de mantemento a tempo parcial para as piscinas municipais

7/06/2019

No Boletin oficial da Provincia de Pontevedra de hoxe día 07/06/2019 se publicou anuncio sobre a convocatoria para o proceso selectivo para contratar a tempo parcial a dous operarios de mantemento.

O prazo de presentacion de instancias é ata o vindeiro 18/06/2019

Proceso selectivo 2 auxiliares administrativos para a biblioteca dentro da liña 3 do Plan Concellos 2019

3/04/2019

No día de onte levouse a cabo a resolución das alegacións presentadas os resultados do proceso selectivo de 2 auxiliares administrativos para a biblioteca  dentro do Plan Concellos 2019. Asemade realizouse sorteo para resolver o empate existente entre os aspirantes; propondo aos aspirantes para contratar:

Gonzalo Dafonte García e Patricia Rotea Varela

Asemade por resolución de alcaldía de hoxe 11/04/2019 se require aos aspirantes a presentación da documentación para contratar

Proceso selectivo 1 oficial albanel, 1 oficial carpinteiro, 1 oficial soldador e 1 oficial condutor dentro da liña 3 plan concellos 2019

1/04/2019

Resultados proceso selectivo oficiais segunda Plan concellos 2019

Proceso selectivo 4 animadores turisticos dentro do Plan Concellos 2019

1/04/2019

Rematado o prazo de presentación de alegacións, mediante resolución de alcaldía de data 11/04/2019 se require as aspirantes propostas polo tribunal para que presenten a documentación necesaria para a contratación

Proceso selectivo oito auxiliares de policia local 2019

26/03/2019

Con data 21/04/2019, reuniuse o tribunal do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 8 auxiliares de policia local, para contestar as alegacións presentadas por un aspirante. As mesmas foron resoltas.

A vista do anterior mediante Resolución de Alcaldía de data 22/04/2019 se require a documentación necesaria para a contratación dos aspirantes da primeira quenda, os cales dispoñen de 5 días hábiles para a presentación da mesma.

 

 

 

LISTAXE DEFINITIVO DE ALUMNADO OBRADOIRO "PERCORRE TUI 2018"

31/10/2018

Listaxe deinitivo de alumnado obradoiro "PERCORRE TUI 2018"

LISTAXE DEFINITIVO DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO "PERCORRE TUI 2018"

31/10/2018

Listaxe definitivo do persoal directivo, docente e de apoio do "PERCORRE TUI 2018"

Páxinas