Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

Bolsas de traballo e Listaxes de reserva

E.g., 16/07/2020
E.g., 16/07/2020

Proceso selectivo formación lista de reserva ano 2020, para nomeamentos interinos prazas ARQUITECTO

14/07/2020

Mediante Resolución da concellería delegada de persoal de data 03/07/2020, se aprobou a convocatoria e bases de selección para  formación dunha lista de reserva, para nomeamentos interinos de prazas de arquitecto, grupo A, subgrupo A-1.

O prazo de presentación de instancias é de 10 días naturais, finalizando o mesmo o día 24/07/2020

Proceso selectivo formación lista de reserva para a provision interina de prazas de arquitecto técnico

3/03/2020

O concello de Tui ten aberto proceso selectivo para a formación de lista de reserva de arquitecto técnico, mediante resolución da concellería delegada de persoal de data 03/03/2020 se rectificaron as bases para incluir o pago da taxa por ser obrigatorio segundo ordenanza fiscal do concello de Tui.

Polo anterior procede a ampliarse o prazo de presentación de instancias ata o vindeiro día 13/03/2020. 

Para o pago da taxa de importe 15,34€, poden consultar a resolución rectificativa

Proceso selectivo formación lista de reserva para a provisión interina de prazas de administrativo grupo C, subgrupo C-1

5/02/2020

Aprobada a lista de reserva por resolución da Concellería delegada de persoal de data 24/01/2020, a vixencia da mesma é de 3 anos (23/01/2023) ou de menos no suposto de outro proceso selectivo para as mesmas prazas.

 

Proposta de resolución de nomeamento dous primeiros candidatos para nomeamentos interinos, os aspirantes dipoñen de 24 horas hábiles para a presentación da documentación requirida (mañá mercores as 09:11 horas)

Proceso selectivo para a formacion dunha lista de reserva de profesor de percusión da escola-conservatorio de música

2/05/2019

Finalizado o periodo de alegacións sen presentarse algunha, mediante Resolucion de Alcaldía de data 09/05/2019 se aprobou a lista de reserva de profesor da escola-conservatorio de música na especialidade de Percusion

Finalización vixencia lista de reserva para a praza de arquitecto convocada ano 2018

26/06/2018

Lista sen vixencia por resolución da Concellería de persoal de data 03/07/2020, pola que se convoca un novo proceso selectivo para a formación de lista de reserva para nomeamentos interinos de prazas de arquitecto e se deixa sen efectos a lista aprobada por Resolución de Alcaldía de data 22/08/2018 nº 2018-0938, segundo o artigo 2 das bases da convocatoria aprobadas por Resolución da Alcaldía de data 26/06/2018.

 

Proceso selectivo para a formacion dunha lista de reserva de profesor de clarinete da escola-conservatorio de música

20/04/2018

Acta coas puntuacións provisionais do proceso selectivo para a formacion da lista de reserva dun docente de clarinete

Os aspirantes dispoñen dun prazo de 3 días para presentar alegacións as puntuacións provisionais

Lista reserva operario lixo funcionario

15/03/2018