Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

E.g., 09/07/2020
E.g., 09/07/2020

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal 10 peóns horticultura para fomento emprego entre persoas de exclusión social

29/06/2020

Os aspirantes propostos para contratar deben presentar a documentación segundo o requirimento, o prazo de presentación finaliza o 29/06/2020.

Proceso selectivo técnicos programa integrado de emprego

10/06/2020

Anuncio resolución listaxe provisional persoas admitidas e excluídas proceso contratación laboral temporal Programa Integrado de Emprego 2019-2020

Proceso selectivo oficial de obras oferta 2017 por promoción interna

11/03/2020

Proceso selectivo encargado oficial de obras, actualmente publicadas bases e convocatoria no BOPPO, extracto no doga DOGA e no BOE, este último modificado por anuncio do 11/03/2020. O prazo de presentación de instancias é de 20 días hábiles, prazo que remata o vindeiro 13/04/2020

Proceso selectivo 5 prazas de administrativo oferta 2017 por promoción interna

11/03/2020

Proceso selectivo 5 prazas administrativo por promoción interna vinculadas a oferta de emprego público do ano 2017, actualmente publicadas bases e convocatoria no BOPPO, extracto no doga DOGA e no BOE, este último modificado por anuncio do 11/03/2020. O prazo de presentación de instancias é de 20 días hábiles, prazo que remata o vindeiro 13/04/2020

Proceso selectivo contratación laboral tempora a tempo parcial profesor óboe

9/03/2020

Finalizado o prazo de presentación de instancia, ditouse resolución da Concellería delegada de persoal, coa lista de admitidos, nomeamento de tribunal e data de exame do proceso selectivo.

A data das probas do proceso selectivo será o vindeiro luns día 16/03/2020, as 11:00 horas na escola-conservatorio de música sito en Avda da Concordia s/n 36700 Tui (ubicación aquí)

Proceso selectivo formación lista de reserva para a provision interina de prazas de arquitecto técnico

3/03/2020

O concello de Tui ten aberto proceso selectivo para a formación de lista de reserva de arquitecto técnico, mediante resolución da concellería delegada de persoal de data 03/03/2020 se rectificaron as bases para incluir o pago da taxa por ser obrigatorio segundo ordenanza fiscal do concello de Tui.

Polo anterior procede a ampliarse o prazo de presentación de instancias ata o vindeiro día 13/03/2020. 

Para o pago da taxa de importe 15,34€, poden consultar a resolución rectificativa

Páxinas