Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

E.g., 27/02/2021
E.g., 27/02/2021

Proceso selectivo auxiliares de policía local 2021

8/02/2021

Con data 25/02/2021 o Concelleiro de persoal ditou resolución pola que se aproba lista defintivia de admitidos e excluídos do proceso selectivo para a contratación de 12 auxiliares de policía local, se nomea o tribunal e se fixa a data da realización das probas, concedendo un prazo de 3 días naturais para a presentación de recusación aos membros do tribunal.

As probas físicas serán o venres, día 5 de marzo de 2021, ás 09:00 horas nas instalacións deportivas de “A Macoca”, A Macoca s/n Pazos de Reis 36715 Tui, e unha vez finalizadas estas, á realización da proba teórica nas instalacións da do Centro de Formación sito en Albelos Guillarei 36720 de Tui.

A ubicación de ambos espazos  premendo o seguinte link:

Macoca 

Centro de formación

Proceso de selección para formación de lista de reserva para nomeamentos interinos praza administrativo (C-1)

8/02/2021

O Concello de Tui, convocou proceso selectivo para a formación de lista de reserva para nomeamentos interinos de prazas de administrativo (C-1) , con data 08/02/2021 se publicou no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra anuncio de inicio de computo do prazo de 10 días hábiles para a presentación de instancias.

O prazo de presentación de instancias finaliza o vindeiro martes día 23/02/2021

Proceso selectivo nomeamento interino Técnico de Xestión e formación de lista de reserva

13/10/2020

Rematado o prazo de presentación de alegacións as puntuacións provisionais do proceso para nomeamento interino do Técnico de Xestión, sen que se presentase algunha, o concelleiro delegado de persoal ditou no día de hoxe resolución de requerimento de documentación necesaria para levar a cabo o nomeamento interino.

A estes efectos o aspirante dispón de 5 días hábiles para a presentación da documentación, prazo que remata o 27/01/2021.

Asemade por Resolución da Concellería delegada de persoal de data 20/01/2021 se aprobou a lista de reserva para nomeamentos interinos a cal estará vixente polo prazo de 3 anos ou de menos no suposto de outro proceso selectivo para as mesmas prazas.

 

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal 10 peóns horticultura para fomento emprego entre persoas de exclusión social

29/06/2020

Os aspirantes propostos para contratar deben presentar a documentación segundo o requirimento, o prazo de presentación finaliza o 29/06/2020.

Páxinas