Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

E.g., 27/02/2020
E.g., 27/02/2020

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal a tempo parcial dun profesor de trombón

24/02/2020

Finalizado o prazo de presentación de instancia, hoxe ditouse resolución da Concellería delegada de persoal, coa lista de admitidos, nomeamento de tribunal e data de exame do proceso selectivo.

A data das probas do proceso selectivo será o vindeiro luns día 02/03/2020, as 10:00 horas na escola-conservatorio de música sito en Avda da Concordia s/n 36700 Tui

Proceso selectivo 8 auxiliares policia 2020

10/02/2020

Lista de admitidos e excluídos do proceso selectivo de auxiliares de policia local, nomeamento de tribunal e data do exame, que será o vindeiro venres 28/02/2020

Proceso selectivo contratación laboral tempora a tempo parcial profesor óboe

7/02/2020

Aberto proceso selectivo para a contratación temporal a tempo parcial dun profesor de óboe, o prazo de presentación de instancias finaliza o vindeiro martes 18/02/2020. 

Proceso selectivo formación lista de reserva para a provisión interina de prazas de administrativo grupo C, subgrupo C-1

5/02/2020

Aprobada a lista de reserva por resolución da Concellería delegada de persoal de data 24/01/2020, a vixencia da mesma é de 3 anos (23/01/2023) ou de menos no suposto de outro proceso selectivo para as mesmas prazas.

 

Proposta de resolución de nomeamento dous primeiros candidatos para nomeamentos interinos, os aspirantes dipoñen de 24 horas hábiles para a presentación da documentación requirida (mañá mercores as 09:11 horas)

Proceso selectivo oficial de obras oferta 2017 por promoción interna

5/02/2020

Proceso selectivo encargado oficial de obras, actualmente publicadas bases e convocatoria no BOPPO, pendente de publicación anuncio DOGA e BOE.

Proceso selectivo 5 prazas de administrativo oferta 2017 por promoción interna

5/02/2020

Proceso selectivo 5 prazas administrativo por promoción interna vinculadas a oferta de emprego público do ano 2017, actualmente publicadas bases e convocatoria no BOPPO, pendente de publicación anuncio DOGA e BOE.

Proceso selectivo operario mantemento tempo completo para as piscinas municipais

21/06/2019

Puntuacións provisionais proceso selectivo operario piscinas municipais a tempo completo

Os aspirantes dispoñen de 3 días para presentar alegacións.

Páxinas