Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

E.g., 21/10/2021
E.g., 21/10/2021

Proceso selección persoal obradoiro de emprego "REVALORIZA TUI 2021"

30/09/2021

Hoxe reuniuse o tribunal para a resolución das alegacións presentadas e proposta definitiva de candidatos a contratar, dentro do proceso selectivo para a contratación de persoal directivo-titor-docente- de apoio e alumnos traballadores do Obradoiro de Emprego Revaloriza Tui 2021.

Tendo en conta as certificacións das actas do tribunal, mediante resolucións da Concellería delegada de persoal se aceptou a proposta do tribunal e se require ós aspirantes a que presenten a documentación necesaria para a súa contratación tendo en conta a base oitava de ambos procesos selectivos.

Os aspirantes dispoñen de 2 días hábiles para presentar a documentación necesaria para a súa contratación, prazo que remata o día 15/10/2021.

Mediante Resolución da concellería delegada de persoal de data 15/10/2021, se aceptou a renuncia dos aspirantes a docentes de cantería e carpintería e se require os seguintes dous aspirantes a que presenten a documentación necesario para a súa contratación, no prazo de dous días hábiles dende a publicación , o prazo para a presentación da documentación finaliza o vindeiro martes día 19/10/2021

 

Proceso selectivo formación lista reserva contratacións laborais temporais profesor de violin

31/08/2021

Rematadas as probas selectivas do proceso para a formación dunha lista de reserva para contratacions temporais de profesor de violin, publicanse as puntuacións outorgadas polo tribunal, os aspirantes dispoñen de 3 días hábiles para a presentación de alegacións as puntuacións provisionais, rematado o prazo sen presentarse alegacións as mesmas serán consideradas definitivas en caso de alegacións as mesmas serán resoltas polo tribunal.

Proceso selectivo para a formación de lista de reserva para contratacións laborais temporais-nomeamentos interinos de prazas de operario de limpeza viaria

6/08/2021

Mediante Resolución da Concellería delegada de persoal de data 31/08/2021 se aprobou a lista provisional de admitidos e excluídos do proceso de  selección para a constitución dunha lista de reserva para contratacións laborais temporais-nomeamentos interinos de prazas de operario de limpeza viaria.

Os aspirantes dispoñen de 5 días hábiles para presentar alegacions a lista provisional prazo que remata o vindeiro día 07/09/2021

Lista de reserva para nomeamentos interinos de prazas de Técnico de Xestión, grupo A-2

4/08/2021

Mediante Resolución da Concellería delegada de persoal de data 02/08/2021 se alterou a orde da lista de reserva para nomeamentos interinos a cal estará vixente polo prazo de 3 anos (ata 20/01/2024) o  ou de menos no suposto de outro proceso selectivo para as mesmas prazas.

Proceso selectivo contratación laboral temporal 10 peóns horticultura obra: Plan prestación servizos municipais 2021 (orde 12/04/2021)

3/08/2021

Anuncio resolución  contratación de 10 peóns de horticultura para a obra Plan prestación servizos municipais 2021".

Proceso selectivo peón forestal APROL 2021

5/07/2021

Rematado o prazo de alegacións as puntuacións provisionais do proceso de selección para a contratación laboral temporal dun peón forestal a tempo completo vinculado a subvención APROL 2021, sen que se presentase algunha, as puntuacións consideránse definitivas, polo que mediante Resolución da Concellería delegada de persoal de data 13/07/2021 se require o aspirante proposto polo tribunal para a súa contratación, a presentación da documentación necesaria para realizar a contratación.

O aspirante dispón de 2 días hábiles para presentar a documentación, prazo que finaliza o día 15/07/2021

Proceso selectivo lista de reserva profesor escola-conservatorio especialidade clarinete

25/06/2021

Mediante Resolución da concellería delegada de persoal de data 30/09/2021 se iniciou o chamamento para a contratación laboral temporal  a tempo parcial (11 horas) para o curso 2021-22 e ata o 31/07/2021.

A aspirante requirida dispon do prazo de dous días hábiles para presentar a aceptación da contratación

Proceso selectivo lista de reserva profesor escola-conservatorio especialidade piano

25/06/2021

Mediante Resolución da concellería delegada de persoal de data 18/10/2021, se iniciou o chamamento para a contratación laboral temporal por obra ou servizo determinado, dun profesor de piano cunha xornada semanal de 30 horas e ata o 31/12/2021.

O aspirante dispón de dous días hábiles para aceptar o nomeamento, dende a publicación do anuncio, prazo que remata o día 21/10/2021

Proceso selectivo peón horticultura e xardinería Plan Concellos 2021

12/03/2021

Con data 17/03/2021 se realizaron as probas do proceso de selección de 8 peóns de horticultura e xardinería dentro do Plan Concellos 2021, o tribunal otorgou as puntuacións provisionais, os aspirantes dispoñen de 3 días hábiles para presentar alegacións, no suposto de non presentarse alegacións as puntuacións provisionais se considerarán definitivas. Dado que existe empate dos aspirantes da lista de reserva con nota 5,1 que non se pode resolver cos criterios das bases de selección, se convoca ós aspirantes a realización do sorteo de desempate mañá martes día 23/03/2021 as 14:00 horas, non é obrigatoria a asistencia dos aspirantes empatados.

Páxinas