Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Centro Municipal de Formación

Enderezo Alvelos 1, Guillarei. 36.720 Tui.

Teléfonos: 670 24 56 33 

 Correo: cfo@tui.gal

Facebook

Instalacións

O Centro dispón de 6 aulas homologadas, biblioteca, 5 espazos destinados a talleres de carpintería, electricidade, fontanería, construción; e dúas zonas de almacenaxe. Conta con aseos adaptados e elevador.

Obxectivo

O seu obxectivo é  levar a cabo o labor social relacionada coa formación do Concello de Tui. A súa actividade vai dirixida tanto á poboación en xeral coma para o persoal ao servizo das administracións públicas.

Unha das súas liñas de acción é a busca de recursos para ofertar formación en diferentes especialidades e a diferentes grupos de poboación, tanto persoas non ocupadas coma persoas traballadores en activo, persoal das administracións públicas, poboación en risco de exclusión social, persoas con capacidades diferentes, etc.. A esta liña, súmase o servizo de información, orientación e busca de emprego financiado con fondos propios do Concello.

Homologación

O Centro de Formación está homologado pola Xunta de Galicia para a prestación de formación nas seguintes especialidades:

 

 • Madeira
  • Montaxe de mobles e elementos de carpintería
  • Instalación de mobles
  • Instalación de elementos de carpintería
 • Enerxías renovables
  • Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas
 • Electricidade
  • Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas
  • Fundamentos básicos de electricidade
  • Procedementos básicos de electricidade e electrónica
  • Electricidade básica para proxectos de electrificación de edificios
  • Elementos eléctricos nas máquinas
  • Traballos en tensión en baixa tensión
  • Mantemento de instalacións e máquinas eléctricas de baixa tensión
 • Instalacións
  • Operacións de fontanería e calefacción climatización doméstica
  • Instalación e mantemento industrial
  • Instalacións de calefacción, climatización e ACS
  • Mantedor de climatización
  • Instalación de climatización
  • Replanteo de redes de saneamento
  • Replanteo de redes de abastecemento
  • Montaxe e operacións de redes de saneamento
  • Montaxe e operacións de redes de abastecemento
  • Mantemento de redes de saneamento
  • Mantemento de redes de abastecemento
 • Turismo
  • Venda de produtos e servizos turísticos
  • Implantación marca Q de calidade
  • Ecoturismo
  • Animación turística
  • Promoción e venda de produtos turísticos
  • Recepción e atención á clientela en establecementos de aloxamento
 • Docencia
  • Docencia da formación profesional para o emprego
 • Atención sociosanitaria
  • Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais
  • Intervención do emprego doméstico no cuidado de persoas maiores
  • Reducións de suxeicións en persoas dependentes
 • Comercio
  • Comercio en internet. Optimización de recursos
  • Estratexias de servizos: calidade e orientación á clientela
  • Recepción e atención á clientela
 • Idiomas
  • Inglés A1
  • Inglés B1
 • Hostelería
  • Alerxias e intolerancias alimentarias
  • Manipulador de alimentos
  • Análise sensorial de viños
  • Cociña para persoas celíacas
  • Creación de cartas e menús
  • Xestión da restauración
  •  
 • Limpeza       
  • Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais
  • Limpeza industrial
 • Riscos laborais
  • Básico de prevención de riscos laborais
 • Administración
  • Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais
  • Organización e xestión de almacéns
  • Entrevista de selección de persoal
  • Fundamentos do coaching e orientación
  • Habilidades sociais: comunicación, intelixencia emocional e traballo en equipo
  • O proceso de emprender
 • Informática
  • Seguro de internet e habilidades en colaboración en liña
  • A sinatura dixital
  • Competencias dixitais básicas
  • Alfabetización informática: informática e internet
 • Competencias clave
  • Comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática
  • Comunicación en lingua castelá
  • Competencia matemática
  • Comunicación en lingua castelá e competencia matemática
  • Comunicación en lingua galega
Áreas: 
Emprego