Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Calidade

Porque a nosa principal meta é satisfacer as necesidades do noso alumnado e ofrecer un servicio baseado na calidade, estamos inmersos nun proceso de implantación e certificación dun  Sistema de Xestión da Calidade conforme á norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

Dentro deste sistema de xestión de calidade dispoñemos dun proceso de compras e entidades provedoras, polo que avaliaremos todos os anos a estas entidades e/ou subcontratas en función de diferentes aspectos como poden ser: as incidencias, o cumprimento de prazos, a calidade do servizo prestado, etc.

Documentos de interese a descargar:

Política de Calidade

 

“Porque nuestra principal meta es satisfacer las necesidades de nuestro alumnado y ofrecer un servicio basado en la calidad, estamos inmersos en un proceso de Implantación y Certificación de un  Sistema de Gestión de Calidad conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

Dentro de este sistema de gestión de calidad disponemos de un proceso de compras y entidades proveedoras, por el cual evaluaremos todos los años a dichas entidades y/o subcontratas en función de diferentes aspectos como pueden ser: las incidencias, el cumplimiento de plazos, la calidad del servicio prestado, etc.

Documentos de interés a descargar:

Política de Calidad