Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Procesos selectivos docentes para cursos AFD

2/02/2023

Convocatoria, bases de selección e prazo presentación de instancias

O Concello de Tui, abre procesos selectivos para o  nomeamento interino dos seguintes docentes:

1.-Un docente para a impartición dos contidos formativos do certificado de profesionalidade “MAMS0108 Instalación de elementos de carpintería” e do seu módulo de prácticas profesionais non laborais.

2.-Un docente para a impartición módulo para a impartición dos contidos formativos “FCOXXX26 Básico de prevención de riscos laborais” como módulo transversal do certificado de profesionalidade “MAMS0108 Instalación de elementos de carpintería”.

3.-Un docente para a impartición dos contidos formativos “FCOO03 Inserción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero ” e “FCOXXX24 Formación para a igualdade” como módulos transversais para cada un dos certificados de profesionalidade “MAMS0108 Instalación de elementos de carpintería” e “HOTG0208 Venda de produtos e servizos turísticos.

4.-Un docente para a impartición dos módulos MF0266_3, MF0267_2, MF0268_3 e o módulo de prácticas profesionais non laborais do
certificado de profesionalidade “HOTG0208 Venda de produtos e servizos turísticos

5.- Un docente para a impartición módulo MF1057_2 inglés profesional para o turismo do certificado de profesionalidade “HOTG0208 Venda de produtos e servizos turísticos”.

O prazo para a presentación de instancias será dende o venres día 03/02/2023 ata o xoves día 09/02/2023.

Para mais información prema aquí