Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Ordenanzas

E.g., 22/02/2024
E.g., 22/02/2024

ORDENANZA FISCAL - Taxa pola prestación do servizo de celebración de casamentos civís no concello

11/11/2014

Taxa pola prestación do servizo de celebración de casamentos civís no concello

Ordenanza fiscal - Taxa pola recollida e inmovilizado de vehículos

11/11/2014

Ordenanza fiscal - Taxa pola recollida e inmovilizado de vehiculos

Ordenanza fiscal - Taxa pola recollida de lixo

11/11/2014

ORDENANZA FISCAL - Taxa pola recollida de lixo

Ordenanza fiscal - Taxa do cemiterio municipal

11/11/2014

ORDENANZA FISCAL - Taxa do cemiterio municipal

 Ordenanza Reguladora de réxime interior do cemiterio municipal de Tui

Ordenanza fiscal - Taxa de outorgamento das licencias urbanísticas esixidas pola lexislación do solo e ordenación urbana

11/11/2014

Taxa de outorgamento das licencias urbanísticas esixidas pola lexislación do solo e ordenación urbana

Ordenanza fiscal - Taxa por licencias de autotaxis e demais vehículos de alugueiro

11/11/2014

Taxa por licencias de autotaxis e demais vehiculos de aquiler. Publicada no BOP o 28 de febreiro de 2008. 

Ordenanza fiscal - Taxa por expedición de documentos administrativos

11/11/2014

Taxa por expedición de documentos administrativos

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de Axuda no Fogar

11/11/2014

Taxa pola prestación do servizo de Axuda no Fogar

Regulamento do Servizo Municipal de Axuda no Fogar

Ordenanza fiscal - Taxa por aproveitamento especial de instalacións municipais para exhibir propaganda en letreiros, carteleiras e similiares

11/11/2014

Taxa por aproveitamento especial de instalacions municipais para exhibir propaganda en letreiros, carteleiras e similiares

Ordenanza fiscal taxa por instalación de quioscos na vía pública

11/11/2014

Taxa por instalación de quioscos na vía pública publicada no BOP o 28 de febreiro de 2008

Ordenanza fiscal - Taxa por servizos de matadoiros, lonxas e mercados

11/11/2014

Taxa por servizos de matadoiros, lonxas e mercados

Ordenanza do Mercado de Abastos do Concello de Tui

Ordenanza fiscal - Taxa por apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público local.

11/11/2014

Taxa por apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público local.

Páxinas