Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Plenos

A corporación municipal de Tui reúnese en sesión plenaria de carácter ordinario cada dous meses, o derradeiro xoves de mes, ás 20h. As sesión plenarias teñen lugar en xaneiro, marzo, maio, xullo, setembro e novembro.

E.g., 22/02/2024
E.g., 22/02/2024

Convocatoria sesión plenaria nº 1/2023 de pleno ordinario do xoves, 26 de xaneiro de 2023

26/01/2023

Convocatoria sesión plenaria nº 1/2023 de pleno ordinario do xoves, 26 de xaneiro de 2023

Convocatoria sesión plenaria nº 9/2022 de pleno ordinario do xoves, 24 de novembro de 2022

24/11/2022

Convocatoria sesión plenaria nº 9/2022 de pleno ordinario do xoves, 24 de novembro de 2022

Convocatoria sesión plenaria nº 8/2022 de pleno ordinario do xoves, 29 de setembro de 2022

29/09/2022

Convocatoria sesión plenaria 7/2022 do venres, 2 de setembro de 2022, ás 9 h

31/08/2022

Convocatoria sesión plenaria 7/2022 do venres, 2 de setembro de 2022, ás 9 h

Convocatoria sesión plenaria 6/2022 do xoves, 28 de xullo de 2022

27/07/2022

Sesión plenaria extraordinaria nº5/2022

30/06/2022

A corporación municipal de Tui celebra este xoves, 30 de xuño, ás 20 h sesión con carácter extraordinaria de pleno con 9 puntos na orde do día. 

A) Parte resolutiva:
1º.- Expediente 1049/2022. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 23/06/2022, favorable á proposta da concelleira delegada de Facenda, de data 7/06/2022, de aprobación do expediente de Modificación de Créditos 18/2022 - Suplemento de Crédito 3/2022.
2º.- Expediente 1017/2022. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 23/06/2022, favorable á proposta da concelleira delegada de Facenda, de data 17/06/2022, de aprobación do expediente de Modificación de Créditos 19/2022 - Crédito Extraordinario 2/2022.
3º.- Expediente 1350/2022. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 23/06/2022, favorable á proposta da concelleira delegada de Facenda, de data 17/06/2022, de aprobación do expediente de Modificación de Créditos 26/2022 - Suplemento de Crédito 4/2022.
4º.- Expediente 1351/2022. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 23/06/2022, favorable á proposta da concelleira delegada de Facenda, de data 17/06/2022, de aprobación do expediente de Modificación de Créditos 27/2022 - Crédito Extraordinario 3/2022.
5º.- Expediente 1352/2022. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 23/06/2022, favorable á proposta da concelleira delegada de Facenda, de data 17/06/2022, de aprobación do expediente de Modificación de Créditos 28/2022 - Suplemento de Crédito 5/2022.
6º.- Expediente 1353/2022. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 23/06/2022, favorable á proposta da concelleira delegada de Facenda, de data 17/06/2022, de aprobación do expediente de Modificación de Créditos 29/2022 - Crédito Extraordinario 4/2022.
7º.- Expediente 1332/2022. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 23/06/2022, favorable á proposta da concelleira delegada de Facenda, de data 23/06/2022, de aprobación do expediente de Recoñecemento Extraxudicial de Crédito 3/2022.
8º.- Expediente 1267/2022. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 23/06/2022, favorable á proposta de Alcaldía, de data 20/06/2022, para solicitar á Consellería de Educación autorización administrativa previa á desafectación do edificio público escolar Unitaria de Caldelas-Baños do CRA Mestra Clara Torres.
9º.-Expediente 795/2020. Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais de data 23/06/2022, favorable á proposta da concelleira delegada de Facenda, de data 14/06/2022, relativa ao cambio de uso do equipamento de sistemas xerais EQ 210 polo uso como servizo público.

Convocatoria sesión plenaria 4/2022 do xoves, 26 de maio de 2022

26/05/2022

Convocatoria sesión plenaria 4/2022 do xoves, 26 de maio de 2022

Convocatoria de sesión nº3/2022 de Pleno Extraordinario

12/04/2022

A corporación municipal de Tui celebrará pleno con carácter extraordinario, a sesión 3/2022, o martes, 19 de abril, ás 9 h cun único punto na orde do día. 

Convocatoria sesión plenaria 2/2022 do xoves, 31 de marzo de 2022

29/03/2022

Convocatoria sesión plenaria 2/2022 do xoves, 31 de marzo de 2022

Convocatoria sesión plenaria 1/2022 do xoves, 27 de xaneiro

27/01/2022

Convocatoria sesión plenaria 1/2022 do xoves, 27 de xaneiro de 2022, ás 20 h 

 

Convocatoria Sesión Plenaria 6/2021

25/11/2021

Convocatoria da sesión 6/2021 de pleno ordinario da corporación municipal de Tui a celebrar o xoves, 25 de novembro de 2021

Convocatoria sesión nº 5/2021 de pleno ordinario do xoves, 30 de setembro de 2021

30/09/2021

Convocatoria sesión nº 5/2021 de pleno ordinario do xoves, 30 de setembro de 2021

Páxinas