Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Plan de Compostaxe

Eixo Biotrituración e Tratamento de Residuos Vexetais

Adquisición de maquinaria para a biotrituración de restos de verdes.

Proxecto para a instalación dun Punto Verde municipal onde dar o servizo de tratamento de restos de poda e restos vexetais .

Panel informativo e sinais de desvío de  Punto Verde.

Eixo Compostaxe Comunitaria

Creación dun novo Centro de Compostaxe Comunitaria no centro urbano de Tui.

Remodelación e reacondicionamento dos 3 Centros de Compostaxe existentes no Concello.

Adquisición de 300 caldeiros marróns a repartir cos usuarios do servizo de compostaxe comunitaria.

4 paneis informativos de Centro de Compostaxe Comunitaria.

Eixo Compostaxe Individual

Adquisición de 300 Composteiros Individuais e ferramentas aireadoras para repartir coa cidadanía.

Eixo Campaña de Comunicación e Sensibilización

Creación da identidade do Plan de Compostaxe Municipal.

Creación de plantillas e deseños para a difusión do Plan de Compostaxe tanto nas RRSS como para a difusión de eventos en fomato físico.

Deseño de paneis informativos dos Centros de Compostaxe Comunitario.

Deseño de paneis informativos do Punto Verde Municipal.

Áreas: 
Medio Ambiente