Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Tui só permitirá fogueiras de San Xoán en terreos privados promovidas por particulares

18/06/2020

Deberán solicitar autorización no concello e adoptar todas as medidas de seguridade

O Concello de Tui só autorizará cacharelas e sardiñadas en terreos de titularidade privada, promovidas exclusivamente por particulares, previa solicitude no Concello. No caso de ser autorizadas deben adoptar as todas medidas de prevención e seguridade impostas pola lei, así como as medidas de prevención, contención e coordinación da COVID-19.

Así o indica o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, nun bando onde fai referencia á normativa autonómica publicada no DOGA nº115 do 13 de xuño, que no punto cuarto recolle que “sempre que a evolución da situación epidemiolóxica así o aconselle, a Administración autonómica poderá permitir o restablecemento, a partir do 1 de xullo” das festas, verbenas e outros eventos populares, así como as atracción de feira. Por este motivo no bando da alcaldía indícase que a concesión de autorizacións expresas para este tipo de eventos deberán ser concedidas pola Xunta de Galicia por ser a autoridade competente”.

Bando Fogueiras de San Xoán 2020