Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Publicada a listaxe de persoas admitidas, reserva e excluídas no Campamento de Verán 2023

1/06/2023

Está xa publicada a listaxe de persoas admitidas, reserva e excluídas nas diferentes quendas do Campamento de Verán Igual É +. 

Consultar Listaxe admitidos, reservas e excluídos Campamentos de Verán 2023

Unha vez publicada a listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as, cada participante deberá solicitar (ata as 14.00 horas do día 13/06/2023) a carta de pago da cota de inscrición das quendas solicitadas:

  • Presencialmente no departamento de tesourería do Concello de Tui, de 09.00 a 14.00 horas, indicando o nome do participante e as quendas ás que este inscrito/a.  
  • Por enderezo electrónico cobros@tui.gal, indicando NIF, nome e enderezo completo do pai/nai/titor/titora tomador/a da taxa., ademais do nome do participante e as quendas ás que este inscrito/a

Para o pagamento da taxa, cada participante terá ata o día 13 de xuño:

  • Telemáticamente: https://tui.ovt.gal/ (escoller a opción Servicios disponibles Sin Certificado Digital / PAGO DE RECIBOS (PASARELA DE PAGOS) / AUTOLIQUIDACIÓN, ata o día 13/06/2023.
  • Nas entidades ABANCA e BANCO SANTANDER, ata o día 13/06/2023.
  • En efectivo, na Caixa do Concello de Tui sita nas dependencias do departamento de Tesourería, ata as 14.00 horas do día 13/06/2023.

O importe por participante e quenda é de 30,56€.

A persoa admitida que o día 13 de xuño non fixera o ingreso da cada quenda, será dado de baixa e a súa praza pasará ao seguinte da lista de reserva.