Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

O Consorcio do Louro apraza o pago do padrón do sexto bimestre de 2019

4/05/2020

O Consorcio de Augas do Louro informa do segundo aprazamento do pago das taxas do sexto bimestre de 2019 con motivo da situación de alarma por coronavirus.  

O Consorcio valorou os efectos económicos que as medidas de confinamento e cese das actividades decretadas segue a provocar especialmente nas familias e pequenos comercios, así como as limitacións que esta situación supón aos usuarios para acceder fisicamente ás entidades bancarias.

É por isto que, tendo en conta as prórrogas do estado de alarma decretadas polo goberno de España, decidiu aprazar por segunda vez a data de pago en voluntaria do padrón do sexto bimestre de 2019 ate o 30 de maio, mantendo as datas previstas na anterior modificación do calendario fiscal para os seguintes padróns. 

Deste xeito, o novo calendario fiscal queda coas datas seguintes: 

Taxas E.P.P Data Inicio Data fin Data cargo en conta 
6º Bimestre 2019 10/02/2020 30/05/2020 30/05/2020
1º Bimestre 2020 10/06/2020 10/08/2020 13/07/2020
2º Bimestre 2020 10/07/2020 10/09/2020 14/08/2020
3º Bimestre 2020 10/08/2020 10/10/2020 14/09/2020
4º Bimestre 2020 10/10/2020 10/12/2020 09/11/2020
5º Bimestre 2020 10/12/2020 12/02/2021 11/01/2021

 

No relativo aos prazos para o pago en vía executiva, dado que esta xestión está delegada no ORAL, haberá que ter en conta os aprazamentos e suspensións de prazos acordados por este organismo. 

O Consorcio informa, así mesmo, que as persoas en risco de exclusión social están exentas do pago das taxas polo que, de darse esta situación a consecuencia do estado de alarma por coronavirus, poden solicitar dos servicios sociais municipais os informes que acrediten esta nova situación para poder acceder a esta exención. 

Por outra banda, o Consorcio lembra que o pago dos recibos pode realizarse mediante domiciliación bancaria, presentando o modelo de solicitude de domiciliación SEPA que está dispoñible na web http://www.consorciodolouro.es. 

O Consorcio lembra aos usuarios que mantén a súa disposición o número 900 810 103 así como a súa sede electrónica e páxina web as 24 horas do día.