Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

O Concello de Tui está a traballar na modificación da ordenanza do lixo

13/11/2021

A revisión deste documento require un estudo rigoroso, xa que esixe ter unha visión exacta de diversos aspectos económicos

O Concello de Tui está a traballar na modificación da ordenanza do lixo. Para iso está a reunir toda a información necesaria para poder realizar un estudo rigoroso que permita abordar a modificación desta taxa.

O estudo realizado por unha empresa externa a solicitude do que naquel momento era concelleiro encargado de Turismo Laureano Alonso, presenta deficiencias importantes nas súas conclusións, segundo explican dende o equipo de goberno.

Para poder establecer unhas tarifas é preciso coñecer os custos deste servizo. A empresa que realizou o estudo antes citado solicitou datos ao departamento de tesourería, que lle foron remitidos en distintas ocasións, pero non así no departamento de persoal onde non requiriron ningunha información. Sinalan dende o equipo de goberno que para facer un estudo de custes é imprescindible contar cos datos de persoal, cuxo departamento non tivo ningunha petición ao respecto, e amais son cifras que terían que ser actualizadas tras a entrada en vigor da nova RPT e cos incremento anual dos salarios. Engaden dende equipo de goberno descoñecen a orixe os datos manexados nese estudo con respecto ao persoal, pero amais non valora os custes indirectos coma de combustible, depreciacións… a antigüidade dos camións, a provisión de fondos para a adquisición de novos vehículos e o canon que se debe aboar a SOGAMA que é do 34%, unha información que tamén tiña que ter sido requirida.

Amais do cálculo de custes é preciso coñecer tamén os ingresos que se obteñen. E nese ámbito tampouco foron solicitadas as previsións orzamentarias.

Dende o equipo de goberno explican amais que unha vez se teñan os datos correctos de custes e ingresos é preciso propor unhas tarifas adaptadas á propia realidade do Concello de Tui, non sendo válido un modelo xenérico coma o proposto no estudo antes indicados.

O novo estudo deberá xustificar os motivos dos cambios a realizar, e como se adaptará o modelo actual ao previsto. Para poder contar con todos estes datos é preciso levar a cabo un importante traballo técnico, un rigoroso análise da realidade económica, algo que non se pode facer de xeito precipitado, sinalan dende o goberno tudense. Tamén se debe ter en conta que a variación desta taxa vai a conlevar cambios nos recibos de todos os veciños, non só o das empresas afectadas, polo que o rigor e a precisión son elementos imprescindibles á hora de abordar este asunto.

Por outra banda desde o equipo de goberno queren manifestar que en ningún momento a revisión desta ordenanza estivo esquecida, nin a documentación nunha gabeta, xa que a contratación da empresa encargada para a actualización das taxas data de outubro de 2019, os poucos meses de tomar posesión o Goberno municipal, e dende ese mesmo momento se comezou a traballar neste asunto. En canto as medidas tomadas polo concello, estas estiveron sempre avaladas por decisións xudiciais.