Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Guías técnicas sector turístico

12/05/2020

A Secretaría de Estado de Turismo en coordinación co Ministerio de Sanidade elaborou as guías para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-COV-2 con especificacións de servizo, limpeza e desinfección, mantemento e xestión do risco para os diferentes subsectores do sector turístico.

Na súa elaboración participaron as Comunidades Autónomas, Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), os axentes sociais, as asociacións de cada subsector, expertos participantes nos grupos de traballo e a Asociación Española de Servizos de Prevención Laboral (AESPLA), coordinados polo Instituto de Calidade Turística, entidade á que a Secretaría de Estado de Turismo encomendou este labor.

As guías están dispoñibles na web do Ministerio ou nos seguinte enlaces: