Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Convócase unha reunión informativa para a veciñanza afectada pola modificación puntual do PXOM en San Bartolomeu

7/06/2023

Será o xoves 15, ás 19 horas no salón de plenos da casa do concello de Tui

O Concello de Tui convoca unha reunión informativa o próximo xoves, 15 de xuño, ás 19 h no salón de plenos da casa do concello para a veciñanza afectada pola modificación puntual do PXOM da reforma urbanística da zona de San Bartolomeu.

Precisamente está en exposición pública esta modificación puntual da reforma urbanística da zona de San Bartolomeu que foi aprobada inicialmente en pleno pola corporación municipal o pasado 27 de abril. Durante dous meses a documentación pódese consultar na sede electrónica do Concello de Tui ou no departamento de Urbanismo  de luns a venres de 9 a 14 h.

Por outra parte dende o Concello solicitáronse os informes sectorais autonómico preceptivos, que deberán ser emitidos no prazo de tres meses.

No ámbito da zona de San Bartolomeu, obxecto desta modificación, queda suspendido o outorgamento de licenzas de obras e actividade e de parcelación, durante un prazo de dous anos ou até a aprobación definitiva da modificación puntual en proxecto.

A modificación do PXOM de 2011 no barrio de Bartolomeu afecta ás zonas de Palláns, Barros, Loureiro e Santa Eufemia clasificada na actualidade maioritariamente como solo urbano cunha superficie aproximada de 290.004 m² incluído nos denominados PERI 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 do PXOM vixente.

A reforma urbanística proposta ten por obxecto manter a fisionomía da estrutura parcelaria e edificada que da fronte a rúa Palláns. Xunto a esa reforma proxéctase tamén deseñar operacións de menor escala de reforma interior que aseguren unha axeitada protección ambiental dos espazos que o precisen, garantindo a rehabilitación da zona, coa mellora e a posta en valor de esta área urbana, pola presenza próxima de espazos históricos de alto valor. Establécese tamén unha fachada urbana de baixa densidade que pechará as traseiras das edificacións que fan fronte da Avenida da Concordia que podería establecer un espazo de arboredo ou axardinado como elemento fronteirizo que tamice a presenza das traseiras das edificacións en altura e que serva de filtro acústico e visual entre ambas realidades. Tamén se contempla a mellora da mobilidade cun novo enlace coa Avenida da Concordia e a construción de tres glorietas mantendo a rede existente.

A modificación proposta mantén o uso residencial da zona, modificando en exclusiva a tipoloxía edificable e a intensidade do uso, fundamentalmente residencial.

O alcalde de Tui en funcións, Enrique Cabaleiro, sinala que con esta modificación puntual do PXOM, iniciada xa en 2015, dase resposta a unha vella demanda da veciñanza da zona e se busca corrixir a “inacción urbanística” que se estaba a producir coa figura dos PERI’s.

 

Consulta do documento