Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Comeza o prazo de solicitude do Ingreso Mínimo Vital

15/06/2020

Hoxe luns, 15 de xuño, comeza o prazo de presentación de solicitudes do Ingreso Mínimo Vital  ((Real Decreto-lei 20/2020, de 29 de maio, polo que se establece o ingreso mínimo vital publicado no BOE nº154 do 1 de xuño de 2020)

Requisitos
•Ter residencia en España
• Estar en situación de vulnerabilidade económica
• Ter solicitado as pensións e prestacións ás que poida ter dereito, nos termos que se fixen
• Figurar inscritos como demandantes de emprego, cando se trate de persoas maiores de idade ou menores emancipados, se non están traballando

Información detallada sobre o Ingreso Mínimo Vital

Pódese presentar a solicitude na Sede electrónica da Seguridad Social

Teléfono de información sobre o Ingreso Mínimo Vital  900 20 22 22