Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

IES Indalecio Pérez Tizón

886 11 07 59

Instituto de Educación Secundaria

Oferta de bacharelato:

  • Ciencias
  • Humanidades e Ciencias Sociais

Oferta de ciclos formativos:

  • CM de Instalacións Eléctricas e Automáticas
  • CFP Básica de Electricidade e Electrónica
  • CM de Actividades Comerciais
  • CS de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

Avda. da Concordia s/n, 36700 Tui, Pontevedra

Web