Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Convenio de Cooperación

O Concello de Tui e a Cámara Municipal de Valença asinaron o 12 de febreiro do ano 2012 o convenio de cooperación para a creación da Eurocidade Tui-Valença, cuxa duración é indefinida. O acto oficial tivo coma escenarios a antiga alfándega de Valença e a vella Ponte Internacional que une os dous municipios.  Asinaron o convenio Moisés Rodríguez Pérez como alcalde de Tui e Jorge Salgueiro Mendes coma presidente da Cámara de Valença, así coma Alfonso Rueda en representación da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, por delegacón de sinatura de Alberto Núñez Feijoo, en calidade de presidente desta Comunidade de Traballo. 

O convenio de cooperación recolle as relacións seculares de convivencia das dúas cidades que comparten nexos históricos, lingüísticos, económicos, sociais e culturais, e que conforman un espazo único quen de xerar as sinexías necesarias para a creación dun polo de referencia que atrae as poboacións da súa contorna. 

Co convenio asinado entre Tui e Valença para a creación da Eurocidade acórdase:

 • Primeiro. Promover o fortalecemento dos lazos xa existentes entre as dúas cidades fronteirizas coa finalidade de desenvolver e articular a cooperación entre as cidades de Tui e de Valença, para proporcionar unha maior calidade de vida ás súas poboacións.
 • Segundo. Promover a converxencia institucional, económica, social, cultural e ambiental entre as dúas cidades, de forma que o "efecto fronteirz" deixe de ser un inconveniente para converterse dunha oportunidade de desenvolvemento territorial e desenvolvemento socioeconómico, promovendo a utilización de servizos comúns como instrumento dinamizador da convivencia entre as persoas de ambos os territorios. 

Reforzar a cooperación, buscando conxugar os esforzos e recursos buscando o planeamento e a xestión conxunta de servizos e equipamentos municipais.

 • Terceiro. Iniciar as accións dirixidas a establecer lazos no dominio da cooperación económica, comercial, institucional, tecnolóxica, turística, social, cultural e académica, como a mellor forma de consolidar a cooperación mútua. 
 • Cuarto. Promover o establecemento de empresas privadas en ambas as cidades, facilitando así o crecemento económico e un maior grao de industrialización e comercialización de produtos, redundando no benestar persoal e social dos seus respectivos habitantes. 
 • Quinto. Fomentar o desenvolvemento de proxectos de cooperación en áreas de interese común, podendo mesmo, buscar fontes externas de financiamento para a consecución dos mesmos.
 • Sexto. En concreto preténdese 
  • Traballar conxuntamento para desenvolver accións de promoción de investimentos e de oportunidades comerciais, produtivas e turísticas.
  • Reforzar a cohesión social.
  • Promover a valorización do patrimonio natural e cultural. 
  • Consolidar o desenvolvemento do tecido empresarial local. 
  • Integrar e promover o sector loxístico.
  • Revitalizar as actividades deportivas a través de infraestruturas comúns.
  • Promover a actividade cultural conxunta.
  • Dinamizar a actuación das administracións, aproveitando as infraestruturas e equipamentos existentes.
  • Planear de forma coordinada os novos equipamentos e as futuras actuacións a realizar.
  • Desenvolver todas as accións que redunden na mellora da calidade de vida dos seus cidadáns e en fortalecemento das súas relacións. 
 • Sétimo. As partes acordan, en consecuencia, promover unha Eurocidade nos municipios de Tui e Valença. Esta Eurocidade denominarase "Tui-Valença" ou "Valença-Tui" indistintamente.
 • Oitavo. Este convenio será complementado por programas e proxectos de colaboración que se establezan nos diferentes ámbitos de actuación e que formarán parte do mesmo. 

Consultar texto íntegro do convenio asinado o 12 de febreiro de 2012

 

 

Áreas: 
Eurocidade