Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

E.g., 27/06/2020
E.g., 27/06/2020

RESULTADOS VALORACION MERITOS DOCENTE CURSO FONTANERÍA CALEFACCION

13/11/2017

Data de inicio.

FINALIZA O PRAZO: 16-11-2017

No taboleiro de edictos da sede electronica do Concello de Tui, pode consultarse o resultado da valoración de méritos do proceso de selección dun DOCENTE CURSO FONTANERIA CALEFACCION-CLIMATIZACION

A proposición e provisional e os aspirantes dispoñen de 3 días habiles para presenta alegacións a mesma. Transcorrido este prazo sen presentarse alegación a mesma terá a consideración de definitiva.

Para mais información consultar o seguinte enlace:

 http://concellotui.sedelectronica.gal

RESULTADOS VALORACION MERITOS DOCENTE CURSO REDES ELECTRICAS

13/11/2017

Data de inicio.

FINALIZA O PRAZO: 16-11-2017

No taboleiro de edictos da sede electronica do Concello de Tui, pode consultarse o resultado da valoración de méritos do proceso de selección dun DOCENTE CURSO REDES ELECTRICAS.

A proposición e provisional e os aspirantes dispoñen de 3 días habiles para presenta alegacións a mesma. Transcorrido este prazo sen presentarse alegación a mesma terá a consideración de definitiva.

Para mais información consultar o seguinte enlace:

 http://concellotui.sedelectronica.gal

RESULTADOS VALORACION DOCENTE CURSO MONTAXE DE MOBLES

13/11/2017

Data de inicio.

FINALIZA O PRAZO: 16-11-2017

No taboleiro de edictos da sede electronica do Concello de Tui, pode consultarse o resultado da valoración de méritos do proceso de selección dun DOCENTE CURSO MONTAXE DE MOBLES.

A proposición e provisional e os aspirantes dispoñen de 3 días habiles para presenta alegacións a mesma. Transcorrido este prazo sen presentarse alegación a mesma terá a consideración de definitiva.

Para mais información consultar o seguinte enlace:

 http://concellotui.sedelectronica.gal

RESULTADOS PROCESO SELECTIVO PEON PUNTO LIMPO

12/10/2017

Data de inicio.

FINALIZA O PLAZO: 17-10-2017

Resultados do proceso de selección dun PEON NA OCUPACIÓN DE CLASIFICADORES DE ESCOURAS, OPERARIOS DE PUNTO LIMPO E RECOLLEDORES DE FERRALLA.

 

A candidata proposta polo tribunal ARANTXA ACUÑA FERREIRA, dispon de 3 días para a presentación da documentación necesaria para contratar. 

 

 

RESULTADOS PROCESO PEONS VARREDORES

12/10/2017

Data de inicio

FINALIZA O PLAZO: 17-10-2017

Resultados do proceso de PEONS VARREDORES.

Os aspirantes propostos para contratar deben presentar a documentación necesaria para contratar no prazo de tres días, e son:

1.- Manuel Roman Mendez

2.- Carmen María Alonso Brandon

3.- Javier Piñeiro Guisande.

4.- Manuel Alonso Vilanova

5.- Mª Dolores Alvarez Fandiño.

6.- Abdelhadi Baati.

7.- Khalid El Hariri Ghanim

8.- Dolores Rodriguez Gonzalez

9.- Gabriel Camacho Raso.

PROCESO SELECTIVO DUN/HA DOCENTE CURSOS FORMACION MONTAXE DE MOBLES

11/10/2017

Data de inicio.

FINALIZA O PRAZO: 26/10/2017

ABERTO O PRAZO DE PRESENTACIÓN PARA A PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS PARA OS ASPIRANTES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL,  DUN DOCENTE PARA A IMPARTICION DOS MÓDULOS PROPIOS E DO MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONAIS NON LABORAIS DO CURSO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL "MAM MONTAXE DE MOBLES E ELEMENTOS DE CARPINTERIA".

O PRAZO REMATA O VINDEIRO DÍA 26/10/2017.

Proceso Plan Prestación Servizos Municipais

9/10/2017

No taboleiro da sede electronica do Concello de Tui pode consultarse a resolución de Admitidos, tribunal e data exame proceso selección de 10 traballadores para o servizo "PLAN PRESTACION SERVIZOS MUNICIPAIS"

A data do exame será o vindeiro día 11/10/2017, para os peons varredores as 10:00 e para os peons de punto limpo as 08:30 horas na NAVE DE MAQUINARIA DO CONCELLO SITA EN ALVELOS GUILLAREI S/N. 

Máis información 

Proceso lista de reserva profesor de piano

21/09/2017

 

21/09/2017

No taboleiro de anuncios da sede electronica do Concello de Tui atopase colgada a certificación cos resultados do proceso selectivo para a formación dunha LISTA DE RESERVA DE PROFESOR DE PIANO.

Os aspirantes dispoñen de 3 días para presenta alegacións as puntuacións provisionais. 

 

Proceso selectivo profesor de Oboe

21/09/2017

21/09/2017

 No taboleiro de anuncios da sede selectronica do Concello de Tui poden consultarse os resultados do proceso selectivo de PROFESOR DE OBOE. 

Os  aspirantes dispoñen dun prazo de 3 días hábiles para presentar as alegacións que se estimen.

 

Proceso selectivo profesor de Composición e Piano

20/09/2017

20/09/2017

Listaxe definitiva admitidos, tribunal e data exame profesor COMPOSICION E PIANO

No taboleiro de anuncios da sede electronica do Concello de Tui (enlace seguinte) atopase colgado o anuncio coa listaxe definitiva de admitidos, nomeamento de tribunal e data do primeiro exame do proceso selectivo de PROFESOR DE COMPOSICION E PIANO, a celebracion do exame será o vindeiro xoves día 21/09/2017 as 10:30 horas nas dependencias do Conservatorio de música sito en Avda Concordia s/n

21/09/2017

No taboleiro de anuncios da sede selectronica do Concello de Tui (enlace mais abaixo), pode consultarse os resultados do proceso selectivo de PROFESOR DE COMPOSICION E PIANO. 

Os  aspirantes dispoñen dun prazo de 3 días hábiles para presentar as alegacións que se estimen.

http://concellotui.sedelectronica.gal/info.2

Proceso de selección PROFESOR DE COMPOSICION E PIANO CURSO 2017-2018

25/08/2017

O Concello convoca o proceso de selección PROFESOR DE COMPOSICION E PIANO CURSO 2017-2018, os interesados en participar deben presentar a instancia e a declaración responsable debidamente asinada.

Máis abaixo poden atopar os modelos de instancias e as bases da convocatoria. 

O prazo de presentación de instancias finaliza o vindeiro 05/09/2017 

 

Proceso selectivo Oficial Segunda Carpinteiro

22/08/2017

22/08/2017

Resolución da Concellería de Persoal. Admitidos, Tribunal e Data de Exame proceso selectivo dun Oficial Segunda Carpinteiro.→ Ver en sede electrónica

25/08/2017

Certificado Acta do tribunal do proceso de selección dun Oficial Segunda Carpinteiro do Plan Concellos 2017

31/08/2017

Mediante Resolución da Alcaldía de data de hoxe se efectúa o requirimento documentacion contratar  o OFICIAL SEGUNDA CARPINTEIRO CARPINTEIRO.

O aspirante Don Jesus Dominguez Gonzalez dispon dun prazo de 3 dias para presentar a documentación que se indica no anuncio colgado no taboleiro de anuncios da sede electronica do Concello de Tui

19/09/2017

Certificado proceso selección contratación laboral temporal a tempo parcial de Oficial Segunda Carpinteiro

Páxinas