Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

E.g., 21/09/2020
E.g., 21/09/2020

Proceso selectivo contratación laboral tempora a tempo parcial profesor óboe

9/03/2020

Unha vez suspendido o proceso selectivo de profesor de óboe debido ao decreto do estado de alarma e a pandemia da covid-19, mediante resolución da concellería delegada de data 07.09.2020 reactivouse o proceso selectivo aos efectos de formar a lista de reserva prevista no mesmo, polo cal convocase o aspirante  para a realización da proba selectiva o vindeiro 21.09.2020, as 11:00 horas na escola-conservatorio de música sito en Avda da Concordia s/n 36700 Tui (ubicación aquí)

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal a tempo parcial dun profesor de trombón

3/03/2020

Realizado o proceso selectivo o luns día 02/03/2020, a secretaria do tribunal facilitou certificado coas puntuacións provisionais, os aspirantes dispoñen de 3 días para a presentación de alegacións, prazo que remata o vindeiro venres día 06/03/2020.

Transcorrido dito prazo sen a presentación de alegacións as puntuacións provisionais entenderanse definitivas.

Proceso selectivo formación lista de reserva para a provision interina de prazas de arquitecto técnico

3/03/2020

O concello de Tui ten aberto proceso selectivo para a formación de lista de reserva de arquitecto técnico, mediante resolución da concellería delegada de persoal de data 03/03/2020 se rectificaron as bases para incluir o pago da taxa por ser obrigatorio segundo ordenanza fiscal do concello de Tui.

Polo anterior procede a ampliarse o prazo de presentación de instancias ata o vindeiro día 13/03/2020. 

Para o pago da taxa de importe 15,34€, poden consultar a resolución rectificativa

Proceso selectivo 8 auxiliares policia 2020

10/02/2020

Resultados probas proceso selectivo auxiliares policia local, os aspirantes dipoñen de 3 días hábiles para presentar alegacións as puntuacións provisionais o prazo finaliza o vindeiro mercores 04/03/2020

Proceso selectivo formación lista de reserva para a provisión interina de prazas de administrativo grupo C, subgrupo C-1

5/02/2020

Aprobada a lista de reserva por resolución da Concellería delegada de persoal de data 24/01/2020, a vixencia da mesma é de 3 anos (23/01/2023) ou de menos no suposto de outro proceso selectivo para as mesmas prazas.

 

Proposta de resolución de nomeamento dous primeiros candidatos para nomeamentos interinos, os aspirantes dipoñen de 24 horas hábiles para a presentación da documentación requirida (mañá mercores as 09:11 horas)

Proceso selectivo operario mantemento tempo completo para as piscinas municipais

21/06/2019

Puntuacións provisionais proceso selectivo operario piscinas municipais a tempo completo

Os aspirantes dispoñen de 3 días para presentar alegacións.

Páxinas