Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

O Concello de Tui informa que os veciños afectados pola explosión de Paramos poden solicitar as axudas recollidas no Real Decreto 307/2005

4/06/2018

O Concello de Tui informa que os veciños afectados pola explosión no barrio do Torre en Paramos o pasado 23 de maio poden solicitar as axudas recollidas no Real Decreto 307/2005, do 18 de marzo, polo que se regulan as subvencións en atención a determinadas necesidades derivadas de situacións de emerxencia ou de natureza catastrófica.

No Centro de Atención aos Afectados en Guillarei tramitarase aos afectados a solicitude desta axuda que se debe presentar nos modelos normalizados, xunto coa documentación requirida en casa caso, contando cun prazo dun mes dende o día seguinte á catástrofe polo que se deberán cursar antes do 24 de xuño.

Segundo o recollido no artigo 2 a concesión destas axudas terá carácter subsidiario respecto de calquera outro sistema de cobertura de danos, público ou privado, e cando eses sistemas non cubran a totalidade dos danos, estas subvención concederanse con carácter complementario e serán compatibles en concorrencia con outras subvencións.

O beneficiarios, segundo o artigo 5 do Real Decreto, poderán ser unidades familiares, persoas físicas ou xurídicas titulares de establecementos mercantís, industriais ou de servizos, comunidades de propietarios e corporacións locais, entre outros.

Recóllense axudas destinadas a paliar danos materiais en vivendas e enseres poderán concederse no caso de destrución total da vivenda, de danos que afecten á estrutura da vivenda habitual, danos menos graves, danos en enseres domésticos de primeira necesidade, entre outros.

Por outra parte contémplase as axudas para destinadas a unidade familiares para paliar danos persoais no caso de falecemento de persoas a causa dos feitos ou situacións da catástrofe. Mentres os establecementos industriais, mercantís e de servizos, poderán acceder a axudas para a reconstrución dos edificios e das instalacións industriais, comerciais, e de servizos que sufriran danos, á reposición de utillaxe, mobiliario ou dos elementos esenciais.

Na concesión destas subvencións terase en conta o nivel de ingresos da unidade familiar.

Os documentos de solicitude poden descargarse na web municipal ou recollerse no Centro de Afectados onde axudarán aos afectados na tramitación destas subvencións.

Real Decreto 307/2015

Modelos de solicitude