Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

O Consorcio do Louro informa do aprazamento das taxas debido a actual situación derivada do Coronavirus

28/03/2020

O Consorcio de Augas do Louro anuncia aos veciños de Porriño, Salceda, Mos e Tui o aprazamento do pago das taxas con motivo da situación de alarma por coronavirus.  

O Consorcio valorou os efectos económicos que as medidas de confinamento e cese das actividades decretadas están a provocar especialmente nas familias e pequenos comercios así como as limitacións que esta situación supón aos usuarios para acceder fisicamente ás entidades bancarias. Polo que decidiuse modificar o calendario fiscal de 2020 aprazando 20 días, ata o 30 de abril, a data de pago en voluntaria dos recibos de novembro-decembro de 2019, retrasar dous meses os prazos de inicio e fin de pago en voluntaria dos recibos de xaneiro-febreiro de 2020 e retrasar un mes os prazos previstos para os recibos de marzo-abril de 2020.

TAXAS E P.P. Data Inicio Data Fin Data Cargo en conta (1)
6º Bimestre 2019 10/02/2020 30/04/2020 30/04/2020
1º Bimestre 2020 10/06/2020 10/08/2020 13/07/2020
2º Bimestre 2020 10/07/2020 10/09/2020 14/08/2020
3º Bimestre 2020 10/08/2020  10/10/2020 14/09/2020 
4º Bimestre 2020 10/10/2020 10/12/2020 09/11/2020 
5º Bimestre 2020 10/12/2020 12/02/2021 11/01/2021 

No relativo aos prazos para o pago en vía executiva, dado que esta xestión está delegada no ORAL, haberá que ter en conta os aprazamentos e suspensións de prazos acordados por este organismo. 

Por outra banda, o Consorcio lembra que o importe dos recibos que emite depende en grande medida do consumo de auga realmente realizado polo que todos aqueles establecementos que tiveran que cesar a súa actividade durante os meses de marzo e abril verán como se reduce o importe do recibo proporcionalmente á cantidade de auga non utilizada. 

O Consorcio informa, así mesmo, que as persoas en risco de exclusión social están exentas do pago das taxas polo que, de darse esta situación a consecuencia do estado de alarma por coronavirus, poden solicitar dos Servicios Sociais Municipais os informes que acrediten esta nova situación para poder acceder a esta exención. 

O Consorcio lembra aos usuarios que mantén a súa disposición o número 900 810 103 así como a súa sede electrónica e páxina web as 24 horas do día.