Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo
 • Ordenanza fiscal reguladora do prezo publico pola utilización da emisora municipal de radio para emisión de "spots" publicitarios

  11/11/2014

  Reguladora do prezo publico pola utilización da emisora municipal de radio para emisión de "spots" publicitarios

 • Orzamento Xeral 2014

  12/11/2014

  Orzamento Xeral 2014

 • ODENANZAS E REGULAMENTOS - Servizos urbanos de transportes en automoviles lixeiros

  23/08/2006

  BOP Nº 161 23 Agosto 2006

 • Ordenanza Municipal sobre a Emisión de Ruidos - Contaminación acústica

  8/09/2006

  Ordenanza Municipal sobre a Emisión de Ruidos

  Publicada no BOP Nº 173 do 8 Setembro 2006

 • Regulamento municipal de venda ambulante

  1/07/2013

  Regulamento municipal de venda ambulante

  Publicado no BOP Nº 124 do 1 Xullo 2013

 • Ordenanza reguladora de Circulación e tráfico no Concello de Tui

  5/02/1999

  Ordenanza reguladora de Circulación e tráfico no Concello de Tui

  Foi publicada no BOP Nº 24 do 05 Febreiro 1999

 • ORDENANZAS E REGULAMENTOS - Mercado de abastos

  30/11/2004

  Ordenanza do Mercado de Abastos do Concello de Tui  publicada no BOP Nº 231 do 30 Novembro 2004

 • ODENANZAS E REGULAMENTOS - Servizo Público de ordenación e regulación de aparcamento (ORA)

  4/04/2007

  BOP Nº 67 04 Abril 2007

 • ODENANZAS E REGULAMENTOS - Vertidos e uso do sistema público de saneamento en baixa

  2/10/2009

  BOP Nº 191 02 Octubre 2009

 • Regulamento orgánico municipal do Concello de Tui

  14/02/2012

  Regulamento orgánico municipal do Concello de Tui aprobado en pleno o 25 de xaneiro de 2012 e publicado no BOP Nº 31 do 14 de Febreiro 2012

  En sesión plenaria ordinaria celebrada o 30 de xullo acordouse deixar sen efecto o Regulamento orgánico municipal do concello de Tui, aprobado definitivamente en sesión plenaria ordinaria de 25 de xaneiro de 2012. Publicado no BOPPO nº 156 do 14 de agosto de 2015.

   

 • Bases Xerais tipo reguladoras da concesión de subvencións do Concello de Tui e dos seus organismos autónomos

  7/09/2004

  Bases Xerais tipo reguladoras da concesión de subvencións do Concello de Tui e dos seus organismos autónomos

  Publicadas no BOPPO nº173  do 7 de setembro de 2004. Modificación publicada no BOPPO nº 245 do 23 de decembro de 2011.

   

 • ODENANZAS E REGULAMENTOS - Regulamento de honores

  7/09/2004

  BOP Nº 173 07 Setembro 2004 MODF. Nº 215 08 Novebro 2004

 • ODENANZAS E REGULAMENTOS - Limpeza e xestión de residuos urbanos

  30/08/2005

  BOP Nº 166 30 Agosto 2005

 • Ordenanza Reguladora do Estacionamento con Horario Limitado (Zona Azul)

  10/05/2008

  O Pleno da Corporación Municipal, con data 29 de novembro de 2007 aprobou inicialmente a “Ordenanza Reguladora do Estacionamento con Horario Limitado (Zona Azul)”, publicada no Boletín Oficial da provincia número 3, de data 4 de xaneiro de 2008, para súa exposición pública, polo prazo de trinta dias. O Terse presentado alegacións o texto, as cales foron resoltas no Pleno de data 27 de marzo de 2008, e de conformidade co disposto no arto 70.2 da lei de Bases de Réxime local, procedese publicación definitiva do texto íntegro no BOP Nº 92  do 14 de maio de 2008 Nº 92.

  O pleno da Corporación Municipal, con data 26 de Febreiro de 2009, aprobou incicialmente a modificación da Ordenanza Reguladora de Estacionamento Limitado (Zona Azul), publicada no Boletín Oficial da provincia número 66 de data 7 de abril de 2009, para súa exposición pública, polo prazo de trinta días, ó non terse presentado ningunha reclamación a mesma, procédese á publicación definitiva da modificación da actual Ordenanza Reguladora de Estacionamento limitado (zona azul) , dacordo co disposto no artigo 70 da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, no que se modifican os artigos 4 e 5 referidos ás infraccións e sancións recollidas.

 • ODENANZAS E REGULAMENTOS - Modificación bases tipo reguladoras concesión de subvencions

  7/09/2004

  BOP Nº 173 7 Septmbro 2004 MODF. Nº 76 19 Abril 2012

 • Regulamento de Réxime Interior do Cemiterio Municipal

  30/07/1996

  Regulamento de Réxime Interior do Cemiterio Municipal "San Xoán" de Tui 

  Publicación aprobación BOP Nº 146 30 Xullo 1996

  Publicación modificación BOP Nº 94 18 Maio 2000

Páxinas