Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

Descarga de Documentos

E.g., 24/06/2019
E.g., 24/06/2019

Bases completas convocatoria de axudas da ARI

27/03/2018

Bases completas convocatoria de axudas da ARI

ANEXO II Solicitude de redacción de memoria técnica (no caso de obras menores)

27/03/2018

ANEXO II Solicitude de redacción de memoria técnica (no caso de obras menores)

ANEXO III.A Solicitude de subvención. Vivendas

27/03/2018

ANEXO III.A Solicitude de subvención. Vivendas

ANEXO III.B Solicitude de subvención. Edificios

27/03/2018

ANEXO III.B Solicitude de subvención. Edificios

ANEXO IV Compromiso de execución de obras e aceptación das axudas

27/03/2018

ANEXO IV Compromiso de execución de obras e aceptación das axudas

ANEXO V Comunicación do inicio de obras

27/03/2018

ANEXO V Comunicación do inicio de obras

ANEXO VII Declaración xurada para xustificar as axudas

27/03/2018

ANEXO VII Declaración xurada para xustificar as axudas

ANEXO VIII Renuncia ás axudas

27/03/2018

ANEXO VIII Renuncia ás axudas

ANEXO VI Comunicación do remate de obras

27/03/2018

ANEXO VI Comunicación do remate de obras

Orde do 9 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan Estatal 2013-2016

27/03/2018

Orde do 9 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan Estatal 2013-2016

Orde FOM-2252-2014, do 28 de novembro, pola que se determina a efectividade das liñas de axudas previstas no RD 233/2013

27/03/2018

Orde FOM-2252-2014, do 28 de novembro, pola que se determina a efectividade das liñas de axudas previstas no RD 233/2013

Convenio de colaboración asinado entre o Ministerio de Fomento e a C.A. de Galicia para a execución do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016

27/03/2018

Convenio de colaboración asinado entre o Ministerio de Fomento e a C.A. de Galicia para a execución do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016

Páxinas