Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

Suspensión segundo exame proceso selectivo lista administrativos

2/12/2019

Suspensión segundo exame proceso selectivo lista administrativos

Mediante acta do tribunal avaliador do proceso selectivo para a formación dunha lista de reserva para nomeamentos interino de prazas de administrativo , de data 25/11/2019, se sinalaron as puntuación provisionais do primeiro exercicio, concedéndose un prazo de 3 días para alegacións.

Dado que houbo alegacións as preguntas, e non é posible resolvelas coa antelación suficiente que sinala  o artigo 10 das bases de selección (48 horas).

Mediante Resolución do presidente do tribunal suspendeuse o segundo exame, previsto para o día 04/12/2019.

A resolución das alegacións levarase a cabo mañá día 03/12/2019