Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

Puntuacions proc selectivo contratos en practicas

5/09/2019

Puntuacións provisionais valoración de méritos

O día 04/09/2019 se procedeu a valoración dos méritos do proceso selectivo.

Os aspirantes dispoñen de 3 días para a presentación de alegacións. Trancorrido dito prazo sen que se presenten alegacións as puntuacións provisionais consideraránse definitivas

Documentos Adjuntos: