Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Procesos selectivos OBRADOIRO REVALORIZA TUI 2021

13/10/2021

Resolución de alegacións, proposta definitiva de candidatos a contratar, e resolución de requirimento de documentación para contratar

Hoxe reuniuse o tribunal para a resolución das alegacións presentadas e proposta definitiva de candidatos a contratar, dentro do proceso selectivo para a contratación de persoal directivo-titor-docente- de apoio e alumnos traballadores do Obradoiro de Emprego Revaloriza Tui 2021.

Tendo en conta as certificacións das actas do tribunal, mediante resolucións da Concellería delegada de persoal se aceptou as propostas do tribunal e se require ós aspirantes a que presenten a documentación necesaria para a súa contratación tendo en conta a base oitava de ambos procesos selectivos.

Os aspirantes dispoñen de 2 días hábiles para presentar a documentación necesaria para a súa contratación, prazo que remata o día 15/10/2021.