Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

Permitida a saída de nenos e nenas dende o domingo 26 de abril

25/04/2020

Dende mañá domingo, 26 de abril, estará permitida a saída dos nenos e nenas menores de 14 anos para dar un paseo

  • Poderase realizar un paseo ao día.
  • A duración do paseo non será superior a unha hora.
  • Realizarase entre as 9 e as 21h.
  • Realizarase a unha distancia non superior a un quilómetro do domicilio.
  • O paseo diario realizarse coma máximo en grupos formados por un adulto responsable e até 3 nenos ou nenas.
  • Débense cumprir as medidas de prevención e hixiene.
  • Deberá mantenerse unha distancia interpersoal de ao menos 2 metros con outras persoas que se poidan atopar.
  • Poderase pasear por calquera vía ou espazo de uso público, incluídos espazos naturais e zonas verdes autorizadas, respectando sempre o límite máximo dun quilómetro con respecto ao domicilio do neno/a
  • Non se pode acceder parques infantís nin a instalacións deportivas.
  • Non poderán saír do domicilio os nenos e nenas que presenten síntomas ou estean en illamento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, ou que estean en periodo de cuarentena domiciliaria por ter contacto con algunha persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 3.

Máis información no BOE nº116 do sábado, 25 de abril de 2020