Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

Lista admitidos e prazo alegacións e mellora voluntaria instancia proc select Técnico de Xestion

13/11/2020

Lista provisional de admitidos e excluídos, prazo de alegacións e prazo de mellora voluntaria de instancia

Mediante Resolución da Concellería delegada de persoal de data 12/11/2020, se aprobou a lista provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo para o nomeamento interino dunha praza de Técnico de Xestión e formación de lista de reserva, asemade na mesma resolución se da prazo de 3 días hábiles para alegacións e mellora voluntaria da instancia para aqueles que non presentaran o currículum vitae. O prazo para alegacións e mellora da solicitude finaliza o vindeiro martes día 17/11/2020.