Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

Contratos en prácticas programa "O teu primeiro emprego"

11/09/2019

Resolución alegacións, proposición definitiva, e requirimento de documentación para contratar

O día 10/09/2019 se procedeu a resolución das alegacións presentadas as valoracións provisionais do proceso selectivo, se aceptou a renuncia dun dos aspirantes e se propuxo a relación definitiva de candidatos.

Mediante Resolución de Alcaldía de data 11/09/2019 se aceptou a proposta do tribunal e se procedeu a requirir os candidatos a documentación necesaria para a súa contratación.