Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Hotel Balneario de Caldelas

986 629 005
Descripción: 

Baños 65, Caldelas de Tui, 36721 Tui, Pontevedra

O edificio principal deste hotel data de 1886. Consta de tres pisos construídos completamente en pedra e alberga antigos salóns con espectaculares espellos venecianos e mobiliario e lámpadas da época. Nun edificio anexo están situadas as 27 habitacións dobres exteriores, equipadas con baño, terraza, televisión e teléfono. O hotel conta tamén con amplos xardíns, parque infantil, cafetería, ascensor e aparcamento privado.

El edificio principal de este hotel data de 1886. Consta de tres pisos construidos completamente en piedra y alberga antiguos salones con espectaculares espejos venecianos y mobiliarios y lámparas de la época. En un edificio anexo están situadas las 27 habitaciones dobles exteriores, equipadas con baño, terraza, televisión y teléfono. El hotel cuenta también con amplios jardines, parque infantil, cafetería, ascensor y aparcamiento privado.

The main building dates from 1886. It has three storeys, built entirely in stone, and it houses historic halls with magnificent Venetian mirrors and period lamps and furniture. In an annexed building there are its 27 double outside-facing rooms, with bathroom, terrace, TV and phone. The hotel also has large gardens, playground, a café, lift, and private car park.