Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Albergue Villa San Clemente

686642075
Descripción: 

Coengo Valiño 23, 36.700 Tui, Pontevedra | Teléfonos 686 64 20 75 e 986 60 05 85

Este albergue conta con 22 prazas en liteiras con baño compartido e seis prazas en dormitorios dobres con baño compartido, ademais de zona privada de acampada. Dispón de distintos servizos como WIFI, aparcamento para bicicletas, terraza, lavadora e secadora. Ofrece recollida en aeroportos e transporte de mochilas (Consultar tarifa).

Este albergue cuenta con 22 plazas en literas con baño compartido y seis plazas en dormitorios dobles con baño compartido, además de zona privada de acampada. Dispone de distintos servicios como WIFI, aparcamiento para bicicletas, terraza, lavadora y secadora. Ofrece recogida en aeropuertos y transporte de mochilas (Consultar tarifa).

This hostel has bunks for 22 people with shared bathroom plus six places in double rooms with shared bathroom, besides a private camping area. It offers different services, such as wi-fi, bicycle parking space, terrace and washing and drying machine.