Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube
 • Bases Reguladoras do Programa Municipal de Axudas Extraordinarias de Emerxencia “Reactiva Tui”

  9/06/2020

  Bases Reguladoras do Programa Municipal de Axudas Extraordinarias de Emerxencia “Reactiva Tui” e anexos publicadas no BOPPO nº109 do martes, 9 de xuño de 2020. 

  O Pleno da Corporación deste concello, en sesión de data 28 de maio do 2020, aprobou as “Bases Reguladoras do Programa Municipal de Axudas Extraordinarias de Emerxencia “Reactiva Tui” dirixidas ao mantemento do Tecido Empresarial Municipal” e anexos, expoñéndose as mesmas no Boletín Oficial da Provincia (09062020), no Taboleiro de Anuncios do Concello, así como na páxina web do Concello de Tui (www.tui.gal).

  O extracto da convocatoria publicarase no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, cuxa publicación iniciará o prazo de presentación de solicitudes a partir do primeiro día hábil seguinte.

   

 • Extracto das bases de Reactiva Tui

  13/06/2020

  Extracto do acordo Pleno en sesión ordinaria de 28 de maio de 2020, pola que se aproban as "Bases reguladoras do programa municipal de axudas extraordinarias de Emerxencia "Reactiva Tui", dirixidas ao mantemento do tecido empresarial municipal"

 • Listaxe 0 de solicitudes denegadas por non cumplir os requisitos establecidos nas Bases reguladoras do Programa municipal de axudas extraordinarias de emerxencia “Reactiva Tui”

  30/07/2020

  Listaxe 0 de solicitudes denegadas por non cumplir os requisitos establecidos nas Bases reguladoras do Programa municipal de axudas extraordinarias de emerxencia “Reactiva Tui”

 • Listaxe A) de solicitudes admitidas do Programa municipal“Reactiva Tui”

  25/08/2020

  Listaxe A) de solicitudes admitidas do Programa municipal de axudas extraordinarias de emerxencia “Reactiva Tui”

 • Impreso renovación, cambio de titulariedade ou autorización de posto no mercado semanal

  13/11/2020

  Impreso de renovación, cambio de titulariedade ou autorización de posto no mercado semanal dos xoves.

  O período de renovación dos postos é do 1 de novembro de 2020 ao 10 de xaneiro do 2021.

 • LEVANTAMENTO SUSPENSIÓN DA CELEBRACIÓN DO MERCADO XOVES

  18/02/2021

  Decreto de Alcaldía: Levantamento suspensión da celebración do mercadillo semanal dos xoves  - 17022021

 • Bases reguladoras Reactiva Tui II

  11/05/2021

  O martes, 11 de maio de 2021, publicáronse no BOPPO as bases reguladoras do Programa Municipal de Axudas Extraordinarias de Emerxencia "Reactiva Tui II" dirixidas ao mantemento do tecido empresarial municipal. O prazo de presentación de solicitudes comezará tras a publicación do extracto das bases no BOPPO. 

 • Listaxe provisional de admitidos e excluídos das axudas Reactiva II

  17/09/2021

  Listaxe provisional de Admitidos e Excluídos e causas de exclusión establecidos nas Bases reguladoras do Programa municipal de axudas extraordinarias de emerxencia “Reactiva II”, dirixidas ao mantemento do tecido empresarial do Concello de Tui.

  Establécese un prazo de 5 días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación deste anuncio para alegar o que, no seu dereito, consideren oportuno ou emenden a súa solicitude e presenten a documentación requirida, segundo se recolle na Base 8ª da convocatoria.

   

 • Bases de Participación Mercado de Nadal 2021

  12/11/2021

  Bases de participación no Mercado de Nadal que se vai celebrar do 3 ao 12 de decembro de 2021 no Paseo da Corredoira.

  Formulario de inscrición

 • Programa das Festas de San Telmo 2022

  4/04/2022

  Programa das festas de San Telmo do 16 ao 25 de abril de 2022

 • Bases participación XXIV Feira de Artesanía 2022

  21/04/2022

  Bases participación XXIV Feira de Artesanía 2022 que se celebrará do 14 ao 17 de maio de 2022.

Páxinas