Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

E.g., 01/07/2020
E.g., 01/07/2020

Proceso selectivo auxiliares de biblioteca e arquivo dentro do Plan concellos 2020

28/05/2020

Anuncio resolución persoas admitidas, nomeamento tribunal e data exame auxiliares administrativos biblioteca Plan Concellos 2020

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal a tempo parcial de 4 animadores turísticos dentro do Plan Concellos 2020

10/05/2020

O Concello de Tui, ten aberto o proceso selectivo para a contratación laboral temporal a tempo parcial de 4 animadores turísticos  dentro do Plan concellos 2020 o prazo de presentación de instancias as persoas que figurana na oferta remitida polo Servizo Público de Emprego é ata o mercores día 13/05/2020

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal a tempo completo de 2 auxiliares administrativos dentro do Plan Concellos 2020

10/05/2020

Anuncio resolución persoas admitidas, nomeamento tribunal e data do exame de auxiliares administrativos Plan Concellos 2020

Proceso selectivo oficial de obras oferta 2017 por promoción interna

11/03/2020

Proceso selectivo encargado oficial de obras, actualmente publicadas bases e convocatoria no BOPPO, extracto no doga DOGA e no BOE, este último modificado por anuncio do 11/03/2020. O prazo de presentación de instancias é de 20 días hábiles, prazo que remata o vindeiro 13/04/2020

Proceso selectivo 5 prazas de administrativo oferta 2017 por promoción interna

11/03/2020

Proceso selectivo 5 prazas administrativo por promoción interna vinculadas a oferta de emprego público do ano 2017, actualmente publicadas bases e convocatoria no BOPPO, extracto no doga DOGA e no BOE, este último modificado por anuncio do 11/03/2020. O prazo de presentación de instancias é de 20 días hábiles, prazo que remata o vindeiro 13/04/2020

Proceso selectivo contratación laboral tempora a tempo parcial profesor óboe

9/03/2020

Finalizado o prazo de presentación de instancia, ditouse resolución da Concellería delegada de persoal, coa lista de admitidos, nomeamento de tribunal e data de exame do proceso selectivo.

A data das probas do proceso selectivo será o vindeiro luns día 16/03/2020, as 11:00 horas na escola-conservatorio de música sito en Avda da Concordia s/n 36700 Tui (ubicación aquí)

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal a tempo parcial dun profesor de trombón

3/03/2020

Realizado o proceso selectivo o luns día 02/03/2020, a secretaria do tribunal facilitou certificado coas puntuacións provisionais, os aspirantes dispoñen de 3 días para a presentación de alegacións, prazo que remata o vindeiro venres día 06/03/2020.

Transcorrido dito prazo sen a presentación de alegacións as puntuacións provisionais entenderanse definitivas.

Proceso selectivo formación lista de reserva para a provision interina de prazas de arquitecto técnico

3/03/2020

O concello de Tui ten aberto proceso selectivo para a formación de lista de reserva de arquitecto técnico, mediante resolución da concellería delegada de persoal de data 03/03/2020 se rectificaron as bases para incluir o pago da taxa por ser obrigatorio segundo ordenanza fiscal do concello de Tui.

Polo anterior procede a ampliarse o prazo de presentación de instancias ata o vindeiro día 13/03/2020. 

Para o pago da taxa de importe 15,34€, poden consultar a resolución rectificativa

Proceso selectivo técnicos programa integrado de emprego

3/03/2020

O Concello de Tui ten aberto proceso selectivo para o nomeamento interino de dúas prazas de técnico de emprego e orientador laboral e un prospector de emprego para o programa integrado de emprego que está a desenvolver este Concello.

O prazo de presentación de instancias é de 5 días hábiles dende a publicación de anuncio no BOPPO que se produciu o día 03/03/2020, polo que o prazo remata o vindeiro 10/03/2020.

Proceso selectivo 8 auxiliares policia 2020

10/02/2020

Resultados probas proceso selectivo auxiliares policia local, os aspirantes dipoñen de 3 días hábiles para presentar alegacións as puntuacións provisionais o prazo finaliza o vindeiro mercores 04/03/2020

Pages